Alueellisten neuvottelukuntien työ käynnistyi

Hyvinvointialueemme alueelliset neuvottelukunnat ovat kokoontuneet ensimmäisen kerran. Alueellisten neuvottelukuntien tehtävänä on muun muassa seurata ja arvioida hyvinvointialueen palvelutoimintaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Neuvottelukuntien tehtävänä on myös edistää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vuoropuhelua alueella. Alueelliset neuvottelukunnat voivat tehdä aloitteita aluehallitukselle.

Alueellisia neuvottelukuntia on kuusi. Niiden toiminta-alueina ovat Oulu, Oulunkaari, Oulun eteläinen, Rannikko, Lakeus ja Koillismaa. Alueisiin kuuluvat kunnat voit tarkistaa verkkosivuiltamme.

Ensimmäisissä kokouksissa käytiin läpi sote-järjestämissuunnitelmaa sekä alueellisen neuvottelukunnan roolia. Neuvottelukunnat kokoontuvat 2–4 kertaa vuodessa. Esittelijänä neuvottelukunnissa toimii osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen.

Lisätietoja

Lisätietoja alueellisista neuvottelukunnista löydät verkkosivuiltamme päätöksenteko-osiosta tai alla olevasta linkistä:
Alueelliset neuvottelukunnat — Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue