Aluehallitus kokoontui 26.9.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui 26.9.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Alla hallituksen päätökset esityslistaan merkittyinä.

 
Kooste (PDF) » Aluehallitus esityslista 26.9.2022 9:00
Liitteet
Kokous- ja osallistujatiedot
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyntä

 

Hyvinvointialuejohtajan katsaus ja infot

  1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus valmistelun etenemisestä, hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma
  2. Palkanmaksuvalmius 2023, henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen
  3. Työterveyspalvelujen sopimusten käsittely, henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen
  4. Tutkimuksen ja opetuksen perustettavat vakanssit, sote-järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto
  5. Pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu, pelastusjohtaja Petteri Jokelainen
  6. Pohjois-Pohjanmaan RRP-hakemus, kehitysjohtaja Pasi Parkkila

Aluehallitus merkitsi tiedoksi katsauksen ja infot.

Esitys Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaksi

Tekninen korjaus: esittelytekstin 1 kappaleessa voimaanpanolain § 16, pitäisi olla § 61.

Hyväksyttiin.

4 kpl
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hankintaohje

Hyväksyttiin seuraavin tarkennuksin:

  • Kohtaan 1.4. toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisätään lause: Arvio poikkeamisen tarpeesta tulee tehdä jokaisen hankinnan yhteydessä.
  • Kohtaan 2.3.2. ja myöhempiin kohtiin määritelty €-raja on 100 000 euroa.
  • Kohdassa 4.3.1 option käyttöönotosta päättämisen aikaa tarkennetaan.
Psykiatrian alan YTA-professuurin jatko

Hyväksyttiin.

Potilas- ja sosiaaliasiamiesten toimien perustaminen – sisäisen tarkastuksen alaiset resurssit

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

1 kpl
Viranhaltijoiden päätösten ottaminen

Hyväksyttiin.

1 kpl