Aluevaltuusto on valittu, työ alkaa heti

Suomen historian ensimmäiset aluevaalit ovat nyt ohi. Aluevaalien tarkistuslaskenta on varmistunut ja alue­val­tuu­te­tut vahvistettu. Poh­jois-Poh­jan­maan 79:n alue­val­tuu­te­tun tiukka työ alkaa heti, ai­ka­tau­lu on kireä, mutta haaste on tun­nis­tet­tu.

Aluevaltuutetut

Tärkeät päivämäärät 2022

27.1. ja 14.2. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaseminaarit
1.3. Aluevaltuuston ensimmäinen kokous
21.3. Aluevaltuuston toinen kokous
2.5. Aluevaltuuston kolmas kokous
30.5. Aluevaltuuston neljäs kokous

Lisää aluevaltuuston toiminnasta

Aluevaltuuston toimintakausi jatkuu huhtikuuhun 2025 asti.

Sirpaleisesta rakenteesta yksi suuri hyvinvointialue 1.1.2023 mennessä

Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Vastuu julkisista pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Suomeen tarvitaan rakenne, joka vastaa yhteiskunnan muutoksiin: Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Uudistuksella pyritään takaamaan yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa.

Tavoitteena on, että kaikki saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palveluita laadukkaasti ja yhdenvertaisesti. Johtamisjärjestelmässä pyritään matalaan organisaatioon, jossa henkilöstöresurssit riittävät ja esihenkilöiden työmäärä on hallittava.

Aluevaltuusto päättää

  • hyvinvointialuestrategiasta
  • hallintosäännöstä
  • talousarvioista
  • taloussuunnitelmasta
  • palvelumaksujen yleisistä perusteista
  • hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista
  • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
  • tilinpäätöksen hyväksymisestä
  • jäsenten valitsemisesta toimielimiin

Aluevaltuuston tehtäviin kuuluu päättää laajoista ja strategisista hyvinvointialueen asioista. Tämä on matka kohti yhteistä suurta hyvinvointialuetta, joka yhdistää sirpaleisen rakenteen ja tiivistää yhteistyötä alueella.

Valtuuston toiminnasta ja päätöksistä voit lukea Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivustolta / päätöksenteko.