Ammattilaisten etäkonsultaation mahdollisuudet laajenevat

Pohjoinen Osaamis- ja tukikeskus jatkokehittämishanke käynnistää syyskuun 2022 aikana uuden etäkonsultaation: lasten ja nuorten väkivalta- ja hoidon laiminlyöntiepäily. Konsultaatiossa on kaksi palvelulinjaa: monialainen etäkonsultaatio ja sosiaalityöntekijöille tarkoitettu kahdenvälinen konsultaatio. Ammattilainen on jo aiemmin voinut hyödyntää etäkonsultaatiomahdollisuutta vaativissa ero- ja huoltoriitatilanteissa.

Kaikki OT- keskuksen etäkonsultaatiot ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu Pohjoisen YTA-alueen (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) ammattilaisille vaativien asiakastilanteiden tueksi. Etäkonsultaatiopalvelu toteutetaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ylläpitämällä virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Virtu.fi -alustalla. Yhteydenotto ei vaadi ammattilaiselta rekisteröitymistä palveluun, mutta esitietolomakkeella annettavat tiedot välittyvät suojatussa yhteydessä tietoturvallisesti asiantuntijoiden käsittelyyn. Varsinainen etäkonsultaatio tapahtuu 7 vuorokauden kuluessa konsultaatiopyynnön jättämisestä Teams- videoneuvotteluna. Konsultaatiopyyntö perustuu asiakkaan suostumukseen.

Vaativat ero- ja huoltoriidat -etäkonsultaatiossa vastaajina toimivat Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeen ja tukikeskus Varjon erotyön kokeneet ammattilaiset. Mukana konsultaatiotiimissä on myös OYSn lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksiköstä psykologi tai lastenpsykiatri. Lasten ja nuorten väkivalta- ja hoidon laiminlyöntiepäily – konsultaatiossa on kaksi linjaa, joista toinen on tarkoitettu erityisesti kuntien ja kuntayhtymien sosiaalityöntekijöille. Tämä konsultaatio toteutetaan yhteistyössä Barnahus-hankkeen kanssa, josta väkivaltatyöhön erikoistunut sosiaalityöntekijä vastaa konsultaatioihin. Kun väkivalta- tai hoidonlaiminlyöntiepäily edellyttää monialaista arviointia ja tukea etäkonsultaatio toteutetaan yhteistyössä OYSn lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian osaajatiimin kanssa. Tiimiin kuuluvat oikeuspsykologi tai psykologi, lastenpsykiatri ja sosiaalityöntekijä. Jos asiakastilanteeseen liittyy myös ero- ja huoltoriitaa, niin vastaajatiimiin liittyy mukaan vaativat ero- ja huoltoriidat konsultaatioryhmän asiantuntija.

Lisätietoa etäkonsultaatioista, aikataulut ja ohjeistus löytyvät www-osoitteesta https://ekollega.fi/ot-konsultaatio. Sivut täydentyvät 5.9.22 saakka, jonka jälkeen etäkonsultaatioajat ovat varattavissa ja sähköiset esitietolomakkeet täytettävissä.

Anne Leppälä-Hast
koordinaattori
Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelu v.22-23