Asukastilaisuudessa nähtiin hyvinvointialuestrategian tilannekatsaus ja osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelman valmistelun esittely

Tiedote 11.4.2022
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asukastilaisuudessa 1.4.2022 käsiteltiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuestrategian tilannetta. Tilaisuudessa myös esiteltiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaa. Puhujina tilaisuudessa olivat sote-järjestämisen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto, valmistelija Anu Vuorinen ja osallisuuden ja yhdyspintojen vastuuvalmistelija Liisa Jurmu. Tilaisuuden juonsi viestinnän vastuuvalmistelija Laura Paloheimo.

Tilaisuudessa yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä hyvinvointialuestrategiasta tai osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmasta.

Hyvinvointialuestrategia

Strategia määrittelee hyvinvointialueen toiminnalle pitkän aikavälin tavoitteet. Asukastilaisuudessa esiteltiin muun muassa

 • strategian lähtökohdat, ohjelmat ja suunnitelmat
 • strategiakokonaisuus
 • hyvinvointialueen sujuvan käynnistämisen varmistaminen
 • keskeisiä strategiakysymyksiä palvelutarpeisiin ja toimintaympäristöön liittyen
 • palvelulupaus ja hyvinvointialueen palveluiden tavoitetila
 • arvot ja painopisteet
 • strategiset periaatteet vuosille 2023-2025
 • toimenpiteet ja indikaattorit vuosille 2023-2025
 • hyvinvointialuestrategian seuranta ja arviointi sekä käsittely ja päätöksenteko.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaat, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen henkilöstö ja eri sidosryhmät ovat voineet osallistua strategian työstämiseen. Aluehallitus päätti 15.3.2022 kokouksessaan lähettää hyvinvointialuestrategian luonnoksen lausuntokierrokselle. Lausuntoaika oli 16.3.-5.4.2022. Lausunnon strategialuonnokseen ovat antaneet muun muassa yhdyspinta- ja turvallisuuslautakunta.

Strategian eteneminen:

 • 8.4.2022 Tulevaisuuslautakunta on tehnyt saatujen lausuntojen ja palautteiden pohjalta oman esityksensä aluehallitukselle.
 • 14.4.2022 Lopulliset materiaalit valmiina aluehallitukseen.
 • 21.4.2022 Aluehallituksen kokous.
 • 2.5.2022 Aluevaltuusto: strategian mahdollinen hyväksyminen.

Vara-aikataulu:

 • 16.5. Aluehallitus
 • 30.5. Aluevaltuusto

Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelma

Hyvinvointialuestrategiaan kuuluu myös osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma sisältää periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet

 • asukkaiden ja asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista
 • koskien yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa (kunnat, järjestöt ja yritykset)
 • hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä sekä
 • viestinnästä.

Asukastilaisuudessa osallisuustyöstä esiteltiin merkitys eri näkökulmien kautta, kumppanit, toimintatavat ja asukas- ja asiakasosallisuuden kehittämistyö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Lisäksi käsiteltiin ohjelman laatimisen prosessi, työstäminen ja laatiminen. Huhtikuussa 2022 ohjelman valmistelussa aloitetaan teemakohtainen työpajatyöskentely.

Lisätietoja

Asukastilaisuuden Teams-tallenteen löydät täältä.