Ateria- ja puhtauspalvelujen ja pelastustoimen organisointi sekä hankinnat aluehallituksen käsittelyssä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui 3.5.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Organisaatio rakentuu – hallinto kevenee

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma antoi katsauksen valmistelun tilanteeseen. Rekrytoinnit etenevät. Toimialuejohtajat ovat tehneet hyvinvointialuejohtajalle esityksen palvelualuejohtajien virkoihin valittavista henkilöistä ja valinnat on esitelty aluehallituksen valintaryhmälle.

Seuraavaksi valitaan vastuualuepäälliköt ja valmistelun etenemisen kannalta välttämättömät asiantuntijat konsernipalveluihin, sote-järjestämistoimintoon ja sote-palvelutuotantoon sekä pelastustoimialalle.

Tehtävät täytetään vuoden 2022 ajan joko koko- tai osa-aikaisesti riippuen tehtävän tarpeesta, luovuttavan organisaation mahdollisuuksista luovuttaa henkilön työpanosta hyvinvointialueen käyttöön sekä hyvinvointialueen vuoden 2022 budjettiraamista. Kokoaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat virat otetaan suoritettujen valintojen mukaisesti vastaan 1.1.2023.

Johtamistehtäviä tulee olemaan huomattavasti vähemmän kuin vastaavan tasoisia tehtäviä luovuttavissa organisaatioissa. Myös esihenkilöiden palkkojen kokonaissumma pienenee merkittävästi nykyiseen liikkeenluovuttavien organisaatioiden hallinnolliseen rakenteeseen verrattuna.

Vaikka ylimpiä johtotehtäviä tulee vähemmän, lähiesihenkilöiden määrän vähentäminen ei ole tavoitteena. Esihenkilöitä tuetaan työssään muun muassa valmennuksin. Johtamisjärjestelmässä pyritään matalaan organisaatioon, jossa henkilöstöresurssit ovat riittävät ja esihenkilöiden työmäärä hallittava.

Ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiöitä valmistellaan

Aluevaltuusto on päättänyt 21.3.2022, että ateria- ja puhtauspalvelujen turvaamiseksi tulevaisuudessa hyvinvointialue voi perustaa yhdessä alueen kuntien kanssa enintään kolme ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiötä, joihin palvelut siirretään mahdollisimman kattavasti. In house -yhtiöt eivät toimi markkinoilla, vaan ne tuottavat palveluita vain omistajilleen ja ovat julkisomisteisia.

Pohjois-Pohjanmaan kunnat halutaan mukaan kuntien ja hyvinvointialueen yhdessä perustettaviin ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiöihin. Valmistelussa on tällä hetkellä kolme yhtiötä:

Lakeus–Rannikko-yhtiö: Hailuoto, Liminka, Muhos, Tyrnävä, Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki

Koillismaa–Oulunkaari-yhtiö: Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Kuusamo ja Taivalkoski (lisäksi Kajaani ammattiopiston Kuusamon toimipisteen osalta)

Oulun eteläinen -yhtiö: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Ylivieska

Jos kaikki kunnat eivät lähde mukaan perustettaviin yhtiöihin, yhtiöiden rakenteita tarkastellaan uudelleen ja yhtiöitä voidaan perustaa vähemmän kuin kolme.

Ateria- ja puhtauspalveluyhtiöiden valmistelussa huomioidaan lähiruuan hyödyntäminen sekä yhteistyö paikallisten ateria- ja puhtauspalvelujen tuottajien kanssa. Henkilöstö siirtyy kunnista ja sote-organisaatioista suoraan yhtiöihin niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Pelastustoimeen neljä palvelualuetta

Pelastusjohtaja Petteri Jokelainen esitteli pelastustoimen valmistelua. Pelastustoimessa halutaan nostaa toiminnan keskiöön perustehtävä, toimia yhteistyössä ja ketterästi. Pelastustoimen organisointi kytkeytyy strategiaan: toimitaan ihmistä varten fokus asiakkaassa ja vaikuttavasti yhdessä kehittäen johtamista ja lähiesihenkilötyötä. Valitaan ja pidetään parhaat osaajat ja suunnataan rohkeasti kohti uutta.

Pelastustoimi jakautuu neljään palvelualueeseen:

 • Tilannekeskus, joka laajenee 1.1.2024 Pohjois-Suomen yhteistyöalueen kattavaksi
 • Pelastustoiminta, joka jakautuu kuuteen vastuualueeseen: Pohjoinen, Oulu, Keskinen, Länsi, Kaakko, Etelä
 • Onnettomuuksien ehkäisy: vastuualueina valvonta ja varautuminen sekä ohjaus ja turvallisuusviestintä
 • Yhteiset palvelut: vastuualueina tekniset palvelut ja TKIO-palvelut

Rekrytoinnit etenevät siten, että seuraavaksi valitaan neljä palvelualuejohtajaa nimikkeellä pelastuspäällikkö. Sen jälkeen perustetaan vastuualuepäälliköiden virat ja toimet ja julistetaan ne sisäisesti haettavaksi.

Hankinnat hyvinvointialueella

Sote-palvelujen järjestämisen valmistelija Anu Vuorinen esitteli hankintapalvelujen toimintamallia hyvinvointialueella. Hankintapalvelut jakaantuvat seuraavasti:

 • Konsernipalveluiden hankintayksikkö vastaa tavara- ja palveluhankinnoista.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistoiminnon hankintayksikkö vastaa hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien sote-palvelujen hankinnoista.
 • Hyvinvointialueen apteekki vastaa lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien aineiden hankinnasta.
 • Tekniset palvelut vastaa rakentamiseen ja peruskorjaamiseen liittyvistä hankinnoista asiantuntijapalveluineen.

Strategia linjaa hankintojen toteuttamista. Strategian mukaan hyvinvointialue esimerkiksi tarjoaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mistä he saavat palvelunsa. Hyvinvointialueen palvelut toteutetaan yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Hankinnat tehdään vastuullisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti alueen yritykset huomioiden.

Aluehallitus päättää hyvinvointialueen hankintaohjeesta sekä laite-, järjestelmä-, investointi- ja palveluhankinnoista, joiden arvo ylittää viisi miljoonaa euroa. Tulevaisuuslautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon strategisten palveluhankintojen periaatteista.

Hankintaohjeen valmistelu etenee seuraavaksi tulevaisuuslautakuntaan 18.5., jonka jälkeen se tuodaan aluehallitukseen infona 8.6. ja päätösasiana 14.6.

Seuraavat kokoukset

 • Ke 11.5.2022 klo 9–16
 • Ti 17.5.2022 klo 9–16
 • Ke 8.6.2022 klo 9–16
 • Ti 14.6.2022 klo 9–16