Digitaaliset palvelut edistävät hoitoon pääsyä ja palvelujen saatavuutta

POP-Digi-Hoitotakuu-hankkeessa tehtävän työn tavoitteena on edistää hoitoon pääsyä ja palvelujen saatavuutta, edistää, laajentaa ja yhdenmukaistaa digitaalisten palvelujen käyttöönottoa ja käyttöä, vahvistaa digitaalisten palvelujen katveeseen jääville asukkaille tarjottavia palveluja ja edistää digitaalisten palvelujen arkkitehtuurin rakentamista ja toteutumista. Hankkeen ansiosta Pohjois-Pohjanmaalla useat kunnat ovat päässeet helposti mukaan kokeilemaan uusia, kiinnostavia teknologioita, jotka auttavat niin asiakasta kuin ammattilaista. Eri kunnat ja alueet ovat voineet ilmoittaa oman tarpeensa ja mielenkiintonsa mukaan  halukkuudestaan testata erilaisia palveluja ja sovelluksia. 

POP-Digi-Hoitotakuu-hankkeen aikana käytössä olleiden ratkaisujen ja palvelujen käyttöä jatketaan hankerahoituksella vuoden 2022 loppuun saakka. 

Kotona asumista tuetaan monilla eri palveluilla

POP-Digi-Hoitotakuu-hankkeen aikana on käytetty seuraavia palveluja: Vooler, Vivago, VideoVisit ja Smila. Nämä palvelut tukevat ikäihmisten asumista kotona. 

Kotona käytettäviä etäratkaisuja pääsevät käyttämään palveluohjauksen ja arviointijaksojen jälkeen esimerkiksi kotihoidon asiakkaat tai muut, joille palveluohjauksessa todetaan, että kyseisestä teknologiasta olisi hyötyä. Hoitoalan ammattilaiset koulutetaan tarvittavien palvelujen käyttöön. 

Vooler-sovellus tuo kulttuuri- ja liikuntatoimintaa ikäihmisten koteihin

Vooler on video- ja äänipuhelupalvelu. Sen avulla voidaan tarjota ikäihmisille etähoivaa, etäkuntoutusta, vertaisryhmätapaamisia ja palvelumuotoiltuja etäpalveluja.  

Vooleria hyödynnetään Elämyksiä etänä -ryhmässä. Ryhmä tarjoaa ikäihmisille kulttuuri- ja liikuntatoimintaa etäpalveluna. Se on paikka kohtaamisille, yhdessä olemiselle ja keskustelulle. Tavoitteena on edistää osallistujien hyvinvointia Pohteen alueella. 

Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja torstaisin kello 10–10.45. Tämän vuoden puolella tapaamisia on joulukuun 22. päivä saakka. Elämyksiä etänä -ryhmän toimintaa ylläpitävät Kempeleen, Hailuodon, Limingan ja Muhoksen kunnat. Ryhmät ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu hyvinvointialueen ikäihmisille. Osallistumiseen tarvitaan vain internet-yhteys ja tabletti tai tietokone. Ryhmän avulla kulttuuri- ja liikuntatoimintaan voivat osallistua myös he, jotka eivät syystä tai toisesta pääse lähtemään kotoa palvelujen piiriin. Ryhmässä on mukana useita päivätoimintaryhmiä ja palvelutaloja ympäri Pohjois-Pohjanmaata. Mukaan on tulossa myös kotihoitoasiakkaita. 

Lisätietoja Elämyksiä etänä -ryhmästä ja ryhmän kalenteri  

Osallistu ryhmän tapaamiseen 

Vivago auttaa arjessa

Vivago-kotipalveluratkaisu tarjoaa ikäihmisille kotiin turvapuhelimen, oman työkalun hoitoalan ammattilaisille ja mobiilisovelluksen, jonka avulla esimerkiksi läheiset voivat seurata ikäihmisten vointia. Hoitoalan ammattilaiset saavat Vivagosta reaaliajassa ja automaattisesti tietoa ikäihmisen hyvinvoinnin tilasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Lääkärit voivat seurata Vivagon avulla lääkityksen, kuntoutuksen tai muun toimenpiteen vaikutuksia.  

Vivago-ratkaisu on ollut käytössä peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa ja Selänteellä, sosiaali- ja terveyspiiri Helmellä, Kalajoella ja Merijärvellä. Kuten Voolerista, myös Vivagon käytöstä on saatu hyvää palautetta. 

VideoVisit tuo palvelut etäyhteydellä kotiin

VideoVisit on erityisesti kotihoitoon, kotikuntoutukseen, kotisairaanhoitoon ja vammaispalveluun suunniteltu ratkaisu. Sen avulla voidaan tuottaa palveluja kotona asuville asiakkaille. VideoVisitiä voidaan käyttää myös pienryhmätoiminnassa. Etäkotihoito helpottaa hoitajien työtä, siellä esimerkiksi joku päivän käynneistä voidaan vaihtaa etäkäynniksi ja tarkistaa asiakkaan vointi VideoVisit-palvelun avulla. Tarvittaessa ja sovitusti vointi voidaan tarkistaa myös yöllä, jos esimerkiksi ovihälytin ilmaisee, että ulko-ovi on aukaistu.  

VideoVisit-ratkaisua käytetään tällä hetkellä ympäri Pohjois-Pohjanmaata. Käyttö etäkotihoidossa on vakiintunut monen eri kunnan alueelle. Käyttökokemukset ovat olleet positiivisia, ja hoitajien mukaan se on helpottanut heidän työtään. 

Smila-lääkerobotti varmistaa turvallisen lääkkeenoton

Smila-lääkerobotti toimii lääkeannostelijana. Se viestittää hoivayksikölle, jos ikäihmiseltä jää lääke ottamatta. Lääkerobottia voidaan käyttää, vaikka asiakkaalla olisi käytössä useita eri lääkkeitä, jotka pitäisi ottaa eri aikaan vuorokaudesta. Lääkerobotti muistuttaa kaikista otettavista lääkkeistä joka kerta. Hoitaja käy ikäihmisen luona kahden viikon välein täyttämässä lääkerobotin. Robotissa on jokaiselle otettavalle lääkeannokselle oma pussi. Robotti ohjelmoidaan antamaan tiettynä aikana tietty lääkepussi, jossa on valmiina kaikki asiakkaan sillä kertaa tarvitsemat lääkkeet. Jos asiakas ei jostain syystä ota lääkerobotin annostelemaa lääkepussia, siitä menee tieto hoivayksikölle. Ottamatta jäänyt lääkepussi varastoituu lukolliseen säilöön. Tarvittaessa hoitaja voi seurata lääkkeenottoa myös etäyhteydellä, jos näin on sovittu. Lääkerobotin avulla asiakas voi myös ottaa yhteyttää hoivayksikköön. 

Smila-lääkerobottia on käytetty Kuusamossa, Merijärvellä, Oulaisissa, Kalajoella, peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Niin ikäihmisten kuin ammattilaisten kokemukset ovat olleet positiivisia. Myös 24/7 avoinna oleva käyttäjätuki on saanut kiitosta. 

Tietosuojattu viestintä onnistuu Medanets-mobiiliratkaisulla

Medanets-mobiiliratkaisu on suunniteltu hoitoalan ammattilaisten väliseen tietosuojattuun viestintään. Pikaviesti-toiminnon lisäksi sovelluksessa on havaintoarvot-toiminnallisuus ja NEWS-pisteytys. Mobiiliratkaisua on testattu Oulussa Haukiputaalla. Ammattilaisten kokemukset ovat olleet positiivisia. Mobiiliratkaisun käyttö on säästänyt paljon aikaa toimistolla tehtävältä kirjaamiselta. Lisäksi ratkaisua on ollut helppoa käyttää.

Lisätietoja

Miia Piirainen
Projektisuunnittelija
Pop-Digi hoitotakuu/RRP-hanke