EHYT ry:n Kuuntele ensin -kampanja tukee vanhemmuustaitoja

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Kuuntele ensin -kampanja tarjoaa vuoden 2022 jokaisena kuukautena tukimateriaalia läsnäolevan ja vuorovaikutusta tukevan vanhemmuuden tueksi. Vanhemmuuden tukeminen on erittäin tehokas keino ehkäistä lasten myöhempää riskikäyttäytymistä.

Tutkimusten mukaan lasten kasvua tukee lämmin, kuunteleva ja osallistuva, lapsen itsenäisyyttä kunnioittava, mutta selkeät säännöt ja rajat asettava vanhemmuus. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry nostaa tänä vuonna esiin hyvän ja lämpimän vanhemmuuden tärkeyttä Kuuntele ensin -kampanjallaan. Vanhemmuustaitojen tukeminen on tehokas tapa ehkäistä myös mahdollisia tulevia päihdeongelmia.

Kuuntele ensin -kampanja korostaa vanhemmuustaitojen merkitystä riskikäyttäytymisen ehkäisyssä ja lapsen terveen kasvun tukemisessa. Kampanja nostaa esille vanhemmuus­taitoja, jotka tutkimuksen mukaan parhaiten tukevat lapsen tervettä kasvua ja ehkäisevät näin tulevia päihdeongelmia.

Joka kuukausi huomioidaan eri teemoja

Aktiivinen kuuntelu, turvalliset tavat käyttää älylaitteita, kehuminen, kärsivällisyys, liikkuminen, rutiinit, yhteinen tekeminen, kiintymyksen osoittaminen, yhdessä leikkiminen ja mielekkään tekemisen mahdollistaminen ovat kaikki tärkeitä hyvän vanhemmuuden käytäntöjä. Kuuntele ensin -kampanja kiinnittää vuoden 2022 jokaisena kuukautena huomiota yhteen näistä teemoista.

Kampanjan viesti on, että vanhemman läsnäolo ja lämmin vuorovaikutus kannattelevat lapsen kasvua ja kehitystä. Nämä ovat ratkaisevia tekijöitä nuoruuden päihdekokeiluiden ehkäisyssä.

Aineistot on suunnattu ensisijaisesti päiväkoti-ikäisten ja alakoululaisten vanhemmille. Viesteillä pyritään herättelemään tietoisuutta läsnä olevan ja kannustavan vanhemmuuden merkityksestä sekä antamaan tukea vanhemmuuden käytäntöihin arjessa. Kampanjaa on toteutettu useissa maissa Euroopassa, Pohjois- ja Väli-Amerikassa sekä Lähi-idässä vuodesta 2016 lähtien.

Kuuntele ensin -kampanja löytyy EHYTin sosiaalisen median kanavilta sekä verkkosivuilta 25.1.–31.12.2022. ”Listen First” on YK:n huumausaine- ja rikosasioidentoimiston (UNODC) kampanja onnellisuuden, turvallisuuden ja huolenpidon vahvistamiseksi perheissä. Lisätietoa ja oheismateriaalia: www.unodc.org/listenfirst

Lisätietoja:
Soile Törrönen
Järjestöasiantuntija
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
soile.torronen@ehyt.fi

www.ehyt.fi/kuuntele-ensin