Ensihoidon tilannekeskuksen ammattilaisten avulla tarkoituksenmukaista apua ja hoitoa

Ensihoidon tilannekeskuspäivystäjä on osa ensihoitopalvelua. Tilannekeskuspäivystäjä vastaa kiireettömien ensihoitopalveluun kuuluvien tehtävien ensikontaktista ja järjestelystä. Päivystäjä huolehtii myös ensihoitoyksiköiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä tiiviissä yhteistyössä ensihoidon kenttäjohtajan kanssa. Toimintamalli on käytössä Oulun ja Hailuodon alueilla.  

Tilannekeskuspäivystäjän tehtäviin kuuluu hätäkeskukselta tulevien terveystoimen kiireettömien tehtävien hoidon- ja palvelutarpeen arvio. Tarkemman puhelinarvion jälkeen tilannekeskuspäivystäjä ohjaa tarvittavan ensihoitoyksikön kohteeseen. Tehtävä voidaan hoitaa myös puhelinohjauksella ja -neuvonnalla tai järjestää kohteeseen ensihoitopalvelua tarkoituksenmukaisempaa apua. Palveluyhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden kanssa, jotta ensihoidon ja liikkuvien palvelujen resurssien kohdentaminen on tarkoituksenmukaista kiireettömillä tehtävillä.   

“Ensihoidon tilannekeskuksessa arvioimme hätäkeskuksen välittämien ensihoidon kiireettömien tehtävien hoidon tarpeen puhelimitse. Hätäkeskuksen ilmoituksen jälkeen, me tilannekeskuksesta soitamme asiakkaalle ja teemme terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta perusteellisemman avuntarpeen arvion tilanteesta”, kertoo ensihoidon tilannekeskuksen projektisuunnittelija Helena Sirola.

”Kuntalaiset eivät voi soittaa itse meille. Apua ja neuvoja terveydentilaa koskevissa asioissa voi kysyä kunnan terveysneuvontanumerosta tai 116 117 -päivystyspuhelimesta. Päivystysapu palvelee ympäri vuorokauden koko Pohjois-Pohjanmaan alueella puhelimitse ja chatissa.”

Uusi toimintamalli Oulun alueella

Tilannekeskus on uusi toimintamalli Suomessa. Tällä hetkellä ensihoitotehtävien puhelinkäsittelyä on kokeiltu Oulun alueen lisäksi muun muassa Kainuussa, Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.  

“Tilannekeskusten toiminnasta on saatu hyviä tuloksia. Tilannekeskusten tavoitteena on ensihoidon ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittäminen. Haluamme löytää asiakkaille tarkoituksenmukaisimman avun ja palvelun”, Sirola jatkaa. 

Etenkin kiireettömien tehtävien määrä ensihoidossa kasvaa kovaa vauhtia. Ikäihmisten määrä nousee ja kotona pyritään pärjäämään mahdollisimman pitkään. Kun apua tarvitseva kuntalainen on soittanut hätäkeskukseen, hätäkeskus tekee riskiarvion ja kiireellisyysluokituksen. Sen jälkeen tilannekeskus voi soittaa potilaalle takaisin. Suuri osa ensihoidon tehtävistä ei johda potilaan kuljetukseen ambulanssilla. 

“Kun ensihoitajia tarvittaisiin kiireellisimmissä tehtävissä, he voivat olla kiireettömällä tehtävällä ja näin kiireellisen avun saanti puolestaan hidastuu. Kun tilannekeskuksesta soitetaan apua tarvitsevalle, se ei tarkoita, että potilaalta estettäisiin ambulanssin tai avun saanti. Esimerkiksi päivystysten pitkät odotusajat voivat olla hyvin raskaita ikäihmisille. On parempi, jos voimme auttaa ja järjestää heti tarkoituksenmukaisinta apua asiakkaan kotona. Voimme miettiä yhdessä asiakkaan, omaisten tai kotisairaanhoitajan kanssa vaihtoehtoisia ratkaisuja. Me tilannekeskuksessa pääsemme näkemään myös potilaskertomukset ja voimme tarvittaessa konsultoida suoraan lääkäriä päivystyskäynnin tarpeesta”, Sirola kertoo. 

Yhteistyöllä sujuvampaa hoitoa

Tilannekeskusten tärkein tehtävä on sujuvoittaa hoidon saantia. Oulussa tilannekeskus tekee tiiviisti yhteistyötä hätäkeskuksen, ensihoidon, päivystyksen ja kotona asumisen tuen keskuksen (KOTAS) kanssa. Oulun ja Hailuodon alueiden lisäksi tilannekeskus voi ottaa vastaan tehtäviä kauempaakin, jos kyseessä on pitkät odotusajat tai ambulansseja ei ole heti lähellä saatavissa.  

“Vaikka emme pääse näkemään muiden alueiden potilaskertomuksia, voimme kuitenkin tehdä hoidon tarpeen arviointia puhelimessa saatujen tietojen pohjalta”, Sirola mainitsee. 

Tavallisen kuntalaisen arjessa tilannekeskuksen toiminta näkyy nopeampana ja sujuvampana palveluna.   

“Järjestämme apua kotiin tai ohjaamme tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin. Olemme saaneet hyvää palautetta niin ensihoidolta kuin asiakkailta. Ensihoitajat ovat kiitelleet, että tehtävät ovat sujuvampia hoitaa, kun potilaan taustatietojen selvittely on tehty valmiiksi. On kaikkien etu, että eri toimijoiden päällekkäistä työtä saadaan karsittua, vältytään tarpeettomilta päivystyskäynneiltä ja arvioidaan asiakaslähtöisesti oikeanlainen ja tarkoituksenmukaisin palvelu.”