Esihenkilöinfossa asiaa palkkapäivistä ja Titania-jaksorytmistä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen neljäs esihenkilöinfo järjestettiin Teamsilla 27.5.2022. Asialistalla oli mm. palkanmaksuun liittyviä asioita.

1.1.2023 alkaen palkanmaksupäivät ovat hyvinvointialueella seuraavat:

  • Vakinainen henkilöstö: kuukauden 15. päivä
  • Yli 13 päivää kestävässä määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat: kuukauden viimeinen päivä.
  • Alle 13 päivää kestävässä määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat: kuukauden 15. pvä tai kuukauden viimeinen päivä palvelussuhteen päättymisestä riippuen.
  • Lisät, korvaukset, ym.: kuukauden 15. päivä sekä kuukauden viimeinen päivä.
  • Mikäli 15. päivä on kuukauden viimeinen päivä tai viikonloppu tai pyhä, maksupäivä tätä edeltävä viimeinen arkipäivä.

Palkkalaskelmat toimitetaan sähköisesti verkkopankkiin.

Hyvinvointialueen Titania-kokonaisuus tulee pohjautumaan nykyisen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ratkaisuun. Hyvinvointialueelle jaksorytmiksi tulee T31, mikä onkin monessa siirtyvässä organisaatiossa jo käytössä. Hyvinvointialue ohjeistaa niitä organisaatioita, jotka eivät ole T31-jaksorytmissä.

Esihenkilöinfossa kerrattiin myös suositukset lomien järjestämiseksi vuosina 2022 ja 2023. Vuosilomista ja työaikakorvauksista voi lukea lisää täältä: https://ppalue.fi/ajankohtaista/infotilaisuudessa-konkreettista-asiaa-esihenkilotyon-tueksi/

Kysymyksiä ja vastauksia

Esihenkilöinfossa käytiin läpi myös nettisivujen kautta tulleita kysymyksiä.

Kysymys: Missä vaiheessa lähiesihenkilöiden paikat, esim. osastonhoidon tai poliklinikoiden osalta tulevat hakuun?

Vastaus: Ilmoittautumismenettelyssä on vain noin 2 % kaikista hyvinvointialueen tehtävistä. Hakumenettelyt ovat olleet käynnissä näihin tehtäviin huhti-toukokuussa. Muu henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella nykyisissä tehtävissään. Lähiesihenkilöt kuuluvat näihin. Palveluverkkoa tarkastellaan myöhemmin.

Kysymys: Jos eri nimikkeellä siirtyviä on 568, onko ne 224 sellaisia jotka ovat eri organisaatioissa tai palveluissa joita on vain yksi siinä palvelussa ? Sijoittuvatko kaikki samalla tehtävänimikkeellä olevat samaan palveluun? Mistä palvelualueesta (hyve) on koottu henkilöstön edustajat työaikoja käsittelevään työryhmään? Julkaistaanko tehtävänimikkeet -listaa vielä jatkossa? Kuinka työaikamuotoja voidaan yhtenäistää, jos on niin erilaisia nimikkeitä?

Vastaus: Kysyjä viittaa POPpostissa olleeseen juttuun ”18 487 ammattilaista”, jonka yhteydessä listattiin myös hyvinvointialueen yleisimmät tehtävänimikkeet. Lue juttu täältä: https://oys2030.creamailer.fi/email/6278c12b96d0a?u=MjIyNjgzMDgyOjQ4MzMxNzoxNjUyODI%3D

Tehtävänimikkeistä 224 on sellaisia, jotka on vain yhdellä henkilölle. Tehtävänimike ei ohjaa yksin henkilön sijoittumista tiettyyn tehtävään, ratkaisevaa on tehtävän sisältö. Samalla nimikkeellä voi työskennellä myös eri toimialueilla. Työaikamuodon valintaa ohjaa ensisijaisesti toiminnan luonne.

Työaikamuotojen yhtenäistämisen työryhmässä on henkilöstön edustajia kaikista pääsopijajärjestöistä (Super, Tehy, JHL, Jyty, JUKO).

Kysymys: Mitä osa-aikaisille viroille tapahtuu siirryttäessä hyvinvointialueelle? Onko työntekijän kannalta väliä, onko siirtymävaiheessa kokoaikaisessa tai osa-aikaisessa virassa?

Vastaus: Työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät hyvinvointialueelle sillä vakanssipohjalla, mikä heillä on siirtymähetkellä.

Kysymys: Miten palkkojen yhdenmukaistaminen tapahtuu? Voiko työaika lisääntyä, mutta palkka pysyy samana? Henkilökohtaiset lisät, säilyvätkö ne? Jos oma ammattinimike on harvinainen, niin yhtenmukaistetaanko nimikkeet?

Vastaus: Palkkojen yhdenmukaistamisen edellytyksenä on hyvinvointialueen yhteinen palkkausjärjestelmä. Nykyisessä sopimuksessa palkkaus perustuu tehtävän vaativuuden arviointiin. Liikkeenluovutuksessa henkilö siirtyy uuteen organisaatioon ns. vanhana työntekijänä. Tällöin myöskään palkka ei muutu siirtymävaiheessa. Nimikkeitä tullaan yhtenäistämään.

Oman kysymyksesi voit lähettää osoitteessa https://ppalue.fi/henkilostolle/. Henkilöstön kysymyksistä ja kommenteista on apua tulevien infojen aiheiden suunnittelussa.

Seuraava esihenkilöinfo järjestetään 10.6.2022 klo 9–10. Sen jälkeen infot jatkuvat elokuussa.

Katso 27.5.2022 järjestetyn esihenkilöinfon tallenne täältä: https://youtu.be/OKCcNAZ0sFM

Lisätietoja:
Mari Saari-Somero, HR-osavastuuvalmistelija
mari.saari-somero@kalajoki.fi