Esihenkilöinfossa asiaa työterveyshuollosta ja osaamisen kehittämisestä 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kolmannessa esihenkilöinfossa käsiteltiin työterveyshuollon valmistelun tilannetta sekä osaamisen kehittämistä.

Sopimukset työterveyshuollon järjestämisestä vaihtelevat hyvinvointialueen organisaatioissa. Tavoite on, että lyhyen harmonisointivaiheen jälkeen hyvinvointialueen henkilöstölle tulee tasapuoliset työterveyspalvelut.

Lakisääteisiä työterveyshuollon palveluita ovat työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset sekä tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus. Vapaaehtoisia palveluita ovat sairaanhoitopalvelut ja täydentävät lisäpalvelut. Hyvinvointialueen työterveyshuollon palveluihin tulee kuulumaan myös sairaanhoidon palveluita.

Työyhteisöpalvelujen vastuualueeseen kuuluu työsuojelu ja -turvallisuus, henkilöstön terveys ja työkyky sekä henkilöstön työterveyspalvelut. Tällä hetkellä valmistelussa ovat muun muassa työterveyshuollon sopimukset ja niiden analysointi, siirtymävaiheen palvelujen turvaaminen, sopimussisällön määritteleminen, palvelujen harmonisointi ja yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa.

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen

Yksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategisian keskeisistä painopisteistä on parhaat osaajat.. Alueen yhteinen tavoite on turvata henkilöstön osaaminen ja mahdollistaa osaamisen kehittäminen tasapuolisesti. Yksi työkalu osaamisen kehittämisessä on yhteinen järjestelmä, johon suoritetut koulutukset tallentuvat. Järjestelmästä voidaan seurata myös kehityskeskusteluissa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Osaamisen kehittämisen yhteydessä on kerätty tietoa mm. tulevien vuosien eläköitymisestä. Eläköityminen vaikuttaa merkittävästi siihen, minkä alan osaajia tarvitaan tulevaisuudessa.

Alkukesästä ja -syksystä vielä tulossa henkilöstön pätevyys- ja valmiuskyselyjä.

Keskitetysti johdettu, hajautetusti tuotettu HR 

Lähiesihenkilöllä on keskeinen rooli HR:n toteuttamisessa käytännön työssä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nettisivuilta löytyy Henkilöstö-osio, jossa on hyödyllistä asiaa myös esihenkilöstölle. Nettisivujen kautta voi myös lähettää kysymyksiä ja kommentteja valmisteluun. Nettisivujen kautta tulleet viestit käydään säännöllisesti läpi ja niistä poimitaan aiheita tuleviin esihenkilöinfoihin.

Myös esihenkilövalmennusta tulossa, ja valmennusten sisältöä suunnitellaan parhaillaan. Seuraathan ilmoitteluamme.

Katso tallenne perjantain infosta osoitteessa https://ppalue.fi/henkilostolle/esihenkilot/#info .

Seuraavat esihenkilöinfot:

27.5. kello 9–10,
10.6. kello 9–10.