Hyviä kokemuksia järjestöyhteistyön kokeiluista

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestö- ja seurakuntayhteistyön toimintamalleja on kokeiltu syksyn 2022 aikana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Kokeilujen hyviä tuloksia käytiin läpi Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön rakenteet ja toimintamallit -webinaarissa 30.11.2022.

Järjestöverkostot yhteistyön areenoina

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämistyötä on syksystä 2020 alkaen toteutettu yhdessä järjestöjen ja seurakuntien kanssa maakunnallisissa järjestöverkostoissa, joiden koolle kutsujina ovat toimineet järjestöjen keskuudestaan valitsemat edustajat. Toimintamalli on kuvattu Innokylään:

Hankkeen kehittämisohjelmien projektikoordinaattoreille ja verkostojen koolle kutsujille toteutetuista arviointikyselyistä selviää, että verkostoyhteistyö on lisännyt ymmärrystä (100% kaikista vastaajista) sekä tukenut hankkeen (80% projektikoordinaattoreista) ja verkostojen (66,7% verkostojen koolle kutsujista) tavoitteita. Tavoitteena on, että maakunnalliset järjestöverkostot vakiintuvat vuoden 2023 aikana Pohteen sote-toimialueiden sekä järjestöjen ja seurakuntien välisiksi yhteistyörakenteiksi.

Perehdytyksellä parempia palveluja

Tavoitteena sote-ammattilaisen perehdytyksessä järjestöjen ja seurakuntien yleishyödylliseen toimintaan (lue blogiteksti) on parantaa palvelujen asiakas- ja tarvelähtöisyyttä sekä tarjota ammattilaisille riittävästi tietoa yleishyödyllisestä toiminnasta. Toimintamalli on kuvattu Innokylään:

Työryhmässä valmisteltua perehdytysmateriaalia käytiin ammattilaisten kanssa läpi pikaperehdytystilaisuuksissa, joita järjestettiin loka-marraskuussa 2022 sekä etänä Teamsissä että paikan päällä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Tilaisuuksiin osallistui 138 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, joista valtaosa koki saaneensa hyödyllistä tietoa. Tavoitteena on, että perehdytysmateriaali viedään vuoden 2023 alussa Pohteen henkilöstön sähköiselle koulutusalustalle.

Järjestöt ja seurakunnat tutuiksi sote-keskuksissa

Koordinoitua järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä kokeillaan syksyn 2022 aikana Kaakkurin ja Tuiran hyvinvointikeskuksissa Oulussa, Oulaisten terveyskeskuksessa sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä (lue uutinen). Yhteistyön avulla järjestöjen ja seurakuntien toimintaa tehdään tutuksi henkilökunnalle, asiakkaille ja potilaille.

Yhteistyötä koordinoivat sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt. Toimintamalli on kuvattu Innokylään:

Sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöille sekä kokeiluun osallistuneille järjestöille ja seurakunnille toteutetuista arviointikyselyistä selviää, että yhteistyön osapuolet pitävät järjestöjen ja seurakuntien toimintamahdollisuuksia sote-keskuksissa tärkeinä. Erityisen tärkeitä ovat mahdollisuus toimittaa esitteitä sote-keskuksen esitetelineisiin, ilmoituksia ilmoitustauluille ja sähköistä materiaalia julkaistavaksi infotauluilla (järjestöyhdyshenkilöt 5/5, järjestöt ja seurakunnat 4,7/5) sekä mahdollisuus pitää sote-keskuksen asiakkaille esittely toiminnasta (järjestöyhdyshenkilöt 5/5, järjestöt ja seurakunnat 4,7/5).

Yhteistyön osapuolet kokevat yhteistyön erittäin hyödyllisenä myös jatkossa (järjestöyhdyshenkilöt 5/5, järjestöt ja seurakunnat 4,6/5). Tavoitteena on, että yhteistyön toimintamalli voidaan jalkauttaa ja juurruttaa vuoden 2023 aikana tarpeenmukaisiin sote-keskuksiin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestö- ja seurakuntayhteistyön kehittäminen jatkuu osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta.

Lisätietoja:

Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö
Helena Liimatainen
050 520 1081
helena.liimatainen@ppshp.fi