Hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden kilpailutus avautuu pohjoispohjalaisille yrityksille. Onko yrityksesi tuleva kumppanimme?

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Järjestämisvastuu tukipalveluista siirtyy myös hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue haluaa turvata ateria- ja puhtauspalvelut uudella tavalla yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Yhteistyö tapahtuu hankintalain mukaisesti.

Kilpailutuksella etsimme yhdeksään kuntaan kumppania

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalvelut järjestävät ateria- ja puhtauspalveluita koskevat kilpailutukset yksityisille palveluntuottajille. Hyvinvointialueen aluevaltuusto on todennut, että ateriapalvelujen tuottamisessa suositaan lähiruoan käyttämistä. Kannustamme yrittäjiä osallistumaan ateria- ja puhtauspalvelujen kilpailutukseen. Yhteistyöllä voimme työllistää ja tukea alueemme tuottajien työtä.

Kilpailutuksen tavoitteena on järjestää laadukkaat, kustannustehokkaasti tuotetut ja lain mukaiset ateria- ja puhtauspalvelut. Palvelun laadussa ja vastuullisuudessa korostuvat tasavertainen kohtelu, lähipalvelut ja ympäristötekijät. Käynnistyvä kilpailutus kattaa seuraavien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden ateria- ja puhtauspalvelut: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala.

Kilpailutuksen tarkoituksena on tuottaa ateria- ja puhtauspalvelut näiden kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin. Niitä ovat terveysasemat, vuode- ja hoivaosastot, neuvolat, hammashoitolat, ikäihmisten palveluasumisen yksiköt, kotihoidon ja sosiaalipalveluiden toimistot ja palolaitokset. Kokonaisuuteen sisältyvät myös kotipalveluateriat.

Käytössä oleva irtaimisto ja henkilöstö

Laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021), pykälässä 23 todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimintaan liittyvä kunnan omistama irtaimisto eli koneet, kalusteet, laitteet, materiaalit sekä immateriaaliset oikeudet ja muut luvat siirtyvät hyvinvointialueelle.

Kilpailutuksen myötä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue luovuttaa valitun palveluntuottajan käyttöön edellä mainituissa kuntien kohteissa olevat koneet, kalusteet ja materiaalit sen toiminnan järjestämiseen (yksilöity tarkemmin tarjouspyynnön liitteinä olevissa palvelukuvauksissa).

Kuntien ja kuntayhtymien ateria- ja puhtauspalveluita tuottanut ja hyvinvointialueelle lainsäädännön perusteella siirtyvä henkilöstö siirtyy osana kilpailutukseen perustuvaa järjestelyä erikseen kilpailutuksessa valitun palveluntuottajan palvelukseen. Siirto koskee henkilöstöä, jonka kokonaistyöajasta yli 50 prosenttia kohdentuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja/tai pelastustoimeen tai niitä tukeviin tukipalveluihin.

Kilpailutuksen aikataulu

Kilpailutus käynnistyy syyskuun alussa julkisten hankintojen Hilma-palvelussa. Kohteisiin on mahdollista tutustua kilpailutusprosessin aikana järjestettävien kohdekiertojen aikana. Kysymykset voi jättää Cloudia-järjestelmään.

Lisätietoja kilpailutuksesta: Aila Kerosalo 040 551 4683, aila.kerosalo@ppshp.fi.