Hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteet hyväksytty

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteet on hyväksytty yhdyspintalautakunnan kokouksessa 23. syyskuuta 2022.

Hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteet olivat lausuttavana 23.6.-21.8.2022. Lausuntoja saapui määräaikaan mennessä kuusi ja määräajan jälkeen yksi. Neljä määräaikana saapuneista lausunnoista oli kunnista (Kempele, Kuusamo, Pudasjärvi ja Raahe) ja kaksi järjestöistä (Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Pohjois-Pohjanmaan perhehoitajat ry). Määräajan jälkeen saapunut lausunto oli kunnasta (Siikajoki).

Lausunnoissa järjestöavustusten periaatteiden kirjauksia pidettiin pääosin hyvinä. Esiin tuodut muutostarpeet liittyivät kirjausten täsmentämiseen, hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyön tarkempaan määrittelemiseen sekä avustusprosessin valmisteluun. Lausuntojen pohjalta järjestöavustusten periaatteisiin tehtiin vähäisiä muutoksia.

Yhdyspintalautakunnan hyväksymät järjestöavustusperiaatteet löytyvät hyvinvointialueen nettisivuilta.

Yhdyspintalautakunta päättää järjestöavustusprosessin käynnistämisestä kokouksessaan 1.11.2022. Avustuspäätöksiä on tavoitteena tehdä tammikuussa 2023.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto (@ouka.fi)

Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen (@ppshp.fi)