Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelu alkaa

Oheinen kirjoitus on julkaistu alunperin Ihimiset.fi-verkkosivuilla.

Eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen ja hyvinvointialueiden muodostamiseen liittyvän lakipaketin 23.6.2021 ja Tasavallan Presidentti vahvisti lait 29.6.2021. Hyvinvointialueen hallinnon ja talouden valmistelu alkoi Pohjois-Pohjanmaalla väliaikaisen valmistelutoimielimen nimittämisestä 6.7.2021. Syksyn myötä myös hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelu alkaa.

Sote-lait perusteluineen asettavat hyvinvointialueen järjestöyhteistyölle monia vaateita. Hyvinvointialueen tulee mm.

 • ottaa järjestöt mukaan palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen,
 • huomioida järjestöjen tarjoama yleishyödyllinen toiminta ja palvelut osana palveluketjuja tai -kokonaisuuksia sekä
 • ottaa järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki huomioon hyvinvointialueen strategiassa ja palveluiden suunnittelussa.

Näihin liittyvää yhteistyötä onkin jo tehty osana POPsotea: järjestöt ovat olleet mukana palvelujen kehittämisessä ja suunnittelussa sekä strategiatyöskentelyssä. Järjestöt tulevat myös osallistumaan palveluketjujen työstämiseen. Helpoin tapa järjestöille osallistua näihin on olla mukana maakunnallisissa järjestöverkostoissa:

Hyvinvointialueen tulee myös

 • neuvotella järjestöjen kanssa hyvinvointia koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta
 • ottaa järjestöjen toiminta osaksi hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa
 • ottaa järjestöt mukaan hyvinvointisuunnitelman laatimiseen ja hyvinvointikertomuksen arviointiin.

Näihin liittyen järjestöt pääsevät osallistumaan työskentelyyn erillisen prosessin aikana, josta tiedotetaan myöhemmin.

Hyvinvointialueen tulee myös

 • viestiä järjestöille
 • valita järjestöjäseniä vanhus- ja vammaisneuvostoihin
 • tukea järjestöjen omaehtoista asioiden suunnittelua ja valmistelua
 • tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia
 • tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa tutkimusperustaisessa kehittämistoiminnassa
 • käsitellä yhteistyötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa vuotuisissa neuvotteluissa Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Velvoitteidensa täyttämiseksi hyvinvointialueella tulee olla selkeät, järjestöjen kanssa yhdessä sovitut yhteistyöresurssit ja -rakenteet.

Näiltä osin hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelun prosessi starttasi elokuun lopussa maakuntien sote-uudistushankkeiden ja järjestöjen sote-muutostuen yhteisessä valtakunnallisessa työpajassa. Pohjois-Pohjanmaalla toimivat järjestöt ja yhdistykset pääsevät mukaan keskusteluun eri tavoin syys-marraskuussa. Ensimmäiset osallistumisen mahdollisuudet toteutuvat työpajojen muodossa:

Pohjois-Pohjanmaan sote-keskusten, kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöt sekä Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien aluekehittäjät pääsevät työstämään asiaa työpajoissa syys- ja marraskuussa.

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön kokonaisuutta työstetään myös POPsoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen sekä sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön yhteistyöllä lokakuussa ja joulukuussa. Syksyn aikana työstettyä kokonaisuutta käydään yhdessä järjestöjen ja yhdistysten kanssa läpi joulukuussa.

Koottu aineisto hiotaan hyvinvointialueen järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiakirjaksi, jonka nimi tarkentuu prosessin kuluessa. Hyvinvointialueen asiakirjat käsitellään aikanaan aluevaltuustossa. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisestä siirtyy Pohjois-Pohjanmaan kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Lisätietoja järjestöjen osallistumismahdollisuuksista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmisteluun julkaistaan syksyn aikana POPsoten toimijan alla Ihimiset.fi-palvelussa (kohdasta Tapahtumat), POPsote-hankkeen some-kanavissa (Facebook ja Twitter) sekä Pohjois-Pohjanmaan järjestötoimijat -Facebook-ryhmässä. Järjestöt voivat jo etukäteen tuottaa (nimettömänä) huomioita, kommentteja ja kysymyksiä avoimelle Padlet-alustalle. Alustalta voidaan nostaa asioita yhteisen työstämisen kohteeksi syksyn työpajoihin.

Lisätietoja hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelusta antaa POPsoten järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimatainen, etunimi.sukunimi@popsote.fi.