Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päättää työnsä ja siirtää päätöksenteon aluevaltuustolle

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (vate) päättää työnsä, ja päätöksenteko siirtyy aluevaltuustolle. Vate valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen. Aluevaltuuston ensimmäinen kokous järjestetään 1.3.2022.

Esitykset aluevaltuustolle

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui 21.2.2022. Kokouksessa päätettiin aluevaltuustolle esitettävistä toimista.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää varapuheenjohtajien määrästä, puheenjohtajien toimikaudesta, valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat ja päättää aluevaltuuston puheenjohtajan osa-aikaisuudesta. Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää lopullisen henkilöstön siirtosopimuksen käsittelystä loppuvuonna 2022.

Aluevaltuustolle päätettiin esittää myös, että aluevaltuusto hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntöluonnoksen ja hallintosäännön voimaantulon 1.3.2022. Lisäksi kokouksessa päätettiin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää lautakuntien toimikaudesta, jäsenistä ja puheenjohtajien osa-aikaisuudesta. Aluevaltuusto päättää myös hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta.

Pöytäkirja ja lisätietoja

Tutustu 21.2. järjestetyn kokouksen pöytäkirjaan

Lisätietoja väliaikaisesta valmistelutoimielimestä