Hyvinvointialuestrategia

Mahdollisuus ottaa kantaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnokseen

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Asukkaat, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen henkilöstö sekä eri sidosryhmät voivat tutustua strategialuonnokseen hyvinvointialueen verkkosivuilla ja kertoa siitä näkemyksensä 16.3.–5.4. välisenä aikana. Strategialuonnoksesta on mahdollisuus antaa virallinen lausunto tai kommentoida sitä sähköisessä kyselyssä.

”Strategia linjaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä pitkällä aikajänteellä. Strategiassa otetaan kantaa, miten varmistamme hyvinvointialueella asukkaiden yhdenvertaisuuden, sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut sekä talouden tasapainon. Strategia auttaa meitä myös ennakoimaan muutoksia esimerkiksi väestön palvelutarpeissa ja toimintaympäristössä. Strategiatyötä on vaiheistettu, ja ensimmäisessä vaiheessa määrittelemme tavoitteita erityisesti vuosille 2023–2025. On tärkeää tunnistaa, mikä on kriittistä hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa”, kertoo sote-järjestämisen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Kuvassa Kirsti Ylitalo-Katajisto

Kommentoitavana oleva strategialuonnos sisältää muun muassa hyvinvointialueen tavoitetilan ja palvelulupauksen sekä arvot. Lisäksi luonnoksessa on määritelty painopisteitä palvelulupauksessa onnistumiseksi. Niihin sisältyvät strategiset periaatteet ja toimenpiteet konkretisoivat strategiatyötä. Arvio on, että hyvinvointialuestrategia on Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston päätettävänä toukokuussa 2022.

 

Hyvinvointialueen strategialuonnos on syntynyt laajan osallisuuden, kuulemisen, yhteistyön ja alueellisen tiedon pohjalta. Strategiatyöhön on osallistunut kattava joukko eri toimijoita: asukkaita, henkilöstöä, poliittisia ryhmiä, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä. Tämän vuoropuhelun ja yhteiskehittämisen kautta syntynyt laaja aineisto on toiminut aluevaltuuston käsittelyjen ja päätöksenteon tukena.

”Käynnissä oleva lausuntokierros on tärkeä strategian yhteisen työstämisen kannalta. Palautteen kautta Pohjois-Pohjanmaan valmistelijat ja luottamushenkilöt saavat arvokasta tietoa ja näkemyksiä strategian jatkovalmisteluun. Toivommekin, että eri toimijat osallistuvat aktiivisesti lausuntokierrokselle ja kommentointiin”, sanoo järjestämisen valmistelija Anu Vuorinen

Kuvassa Anu Vuorinen

Näin kommentoit hyvinvointialueen strategialuonnosta

Tutustu hyvinvointialueen strategialuonnokseen ja jätä kommenttisi sähköisen kyselyn kautta. Kysely on auki 5.4.2022 asti.

Mikäli haluatte jättää strategialuonnoksesta virallisen lausunnon, pyydämme toimittamaan sen osoitteeseen: hyvinvointialue.kirjaamo@ppshp.fi. Lausuntoaikaa on tiistaihin 5.4.2022 saakka.

Strategian luonnos

Sähköinen kysely

Hyvinvointialuestrategian tausta-aineisto

Lisätietoja

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sote-järjestämisen vastuuvalmistelija
kirsti.ylitalo-katajisto@ouka.fi, 044 703 4007

Anu Vuorinen
Järjestämisen valmistelija
anu.vuorinen@oulunkaari.com, 044 365 5473