Ikäihmisten palvelujen kehittämisessä hyödynnetään kokemustietoa 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella käytetään monipuolisesti hyödyksi kokemustietoa ikäihmisten palvelujen kehittämisessä.

  • Koulutettuja kokemustoimijoita on kehittämässä ja arvioimassa esimerkiksi muistisairaiden ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelupolkuja.
  • Kokemustarinoita on kuultu ikääntyneiltä mielenterveys- ja päihdekuntoutujilta ja heidän omaisiltaan. 
  • Ammattilaisille järjestetyissä webinaareissa ja koulutuksissa kokemustoimijat ovat kertoneet oman tarinansa sairastumisestaan ja toipumisen polusta sekä voimaannuttavista asioista, jotka ovat auttaneet heitä. Kokemustarinoissa on kuultu myös miten palveluja voitaisiin parantaa. 
  • Kokemustoimijat toimivat ammattilaisten rinnalla uudenlaisessa ryhmätoimintamallissa ryhmänvetäjinä ja vertaistukena ryhmäläisille. Limingassa meneillään oleva Hyvää arkea-ryhmämalli on osoittanut, että kokemustoimijat rikastuttava toiminnan suunnittelua ja toteutusta. 

Kuluneen vuoden aikana ikäihmisiltä on kerätty palautetta kehittämistyön tueksi erilaisissa hyvinvointialueen tapahtumissa. Vuonna 2023 tilaisuuksia järjestetään kuntien tiloissa ja etäyhteyksien välityksessä. Tapahtumien ja tilaisuuksien tavoitteena on kerätä palautetta, kysyä toiveita palvelujen suhteen ja kartoittaa ikäihmisten, heidän omaisten ja heitä hoitavien ammattilaisten arjen haasteita. 

Sähköisen asiakas- ja henkilöstöpalautteen kerääminen alkaa

Lokakuussa 2022 aloitetaan kotihoidon, kotikuntoutuksen ja palveluohjauksen sähköinen palautteen kerääminen.  

Kotihoidon henkilöstö voi antaa palautetta työpäivän kokemuksista, kuinka työaika riitti työn suorittamiseen, tukiko työyhteisö työtä, olivatko asiakaskohtaamiset onnistuneita ja mikä olisi tehnyt työpäivästä vieläkin paremman sekä suosittelisiko hän tätä työpaikkaa ystävilleen.  

Kotihoidon ja kotikuntoutuksen asiakaspalautteissa asiakkaat saavat arvioida, kokivatko he palvelun hyödylliseksi, saivatko tukea arkeen, tunsivatko olonsa turvalliseksi, olivatko palvelut riittäviä, tehtiinkö päätökset yhdessä heidän kanssaan ja suosittelisiko asiakas tätä palvelua ystävilleen.  

Palveluohjauksessa asiakkailta kysytään, kuinka tyytyväisiä he olivat saamaansa palveluun, saivatko he apua kun tarvitsivat, huomioitiinko heidät kokonaisvaltaisesti, oliko ohjaus ymmärrettävää ja tietääkö asiakas, miten hänen asiansa etenevät. 

Kyselyjen tuloksia seurataan aktiivisesti ja asioihin voidaan puuttua nopealla aikataululla. Henkilöstöpalautteita käsitellään sovituilla tavoilla työyhteisössä. 

Lisätietoja

Eija Marin 
projektisuunnittelija
eija.marin@ppshp.fi
040 352 5274