Infotilaisuudessa konkreettista asiaa esihenkilötyön tueksi

Esihenkilöinfossa oli perjantaiaamuna linjoilla noin 400 hyvinvointialueen esihenkilöä. HR-vastuuvalmistelija Juha Jääskeläinen sekä osavastuuvalmistelijat Mari Saari-Somero ja Mikko Weissenfelt kävivät tilaisuudessa läpi ajankohtaisia asioita HR-valmistelusta ja vastasivat osallistujien kysymyksiin.

Vuosilomat ja työaikakorvaukset

Ennen hyvinvointialueelle siirtymistä myönnetyt, 31.12.2022 yli menevät tai sen jälkeen alkavat vuosilomat, muut poissaolot ja keskeytykset ovat voimassa hyvinvointialueella ilman uusia hakemuksia ja päätöksiä. HR-valmistelijat suosittelevat kuitenkin, että vuoden 2023 puolella pidettävät lomajaksot haetaan vasta 1.1.2023 jälkeen. HR suosittaa myös pitämään valtaosan kuluvan lomakauden lomista vuoden 2022 aikana ja jättämään vuodelle 2023 enintään viisi lomapäivää, jotta hyvinvointialueella toiminta pääsee alkamaan lomien suhteen puhtaalta pöydältä.

Liukuvan työajan saldot, viikkolepokorvaukset ja mahdolliset lisä- ja ylityösaldot annetaan joko vapaa-aikana tai rahakorvauksena liikkeenluovutuksella siirtyvälle henkilöstölle luovuttajan toimesta ennen luovutushetkeä. Työaikapankin saldot suositellaan käyttämään mahdollisuuksien mukaan siirtyvässä organisaatiossa. Työaikapankkisaldojen siirtymisessä ja enimmäismäärissä noudatetaan organisaatioiden omia saldorajoja ja käytäntöjä 31.12.2022 saakka, jonka jälkeen saldot siirtyvät hyvinvointialueelle.

Nimikkeet ja työaikamuodot

Hyvinvointialueelle siirtyviä työnimikkeitä on yhteensä 568 kpl. Nimikemuutoksia vuoden 2022 aikana kannattaa organisaatioissa välttää, jotta nimikkeiden määrä ei kasva. HR suosittelee myös, ettei laajoja työaikamuotojen uudelleen määrittelyjä tehdä kuluvan vuoden aikana.

Palkkapolitiikka

Työnantajat noudattavat tehtävän vaativuuden arviointia ja niitä tehtäväkohtaisia palkkoja, jotka ovat työnantajayksikössä voimassa. Henkilöstöä luovuttavissa organisaatioissa tulee välttää TVA-järjestelmään tehtäviä muutoksia vuoden 2022 aikana.

Henkilöstöään luovuttavien työnantajayksiköiden (kunnat ja kuntayhtymät) on pidättäydyttävä tekemästä tasakorotuksenomaisia, harkinnanvaraisia palkankorotuksia, jotka voivat nostaa kustannuksia uusissa työnantajayksiköissä. Palkkajärjestelmän osalta voidaan todeta, että uusi palkkausjärjestelmä ei ole valmis vielä 1.1.2023 alkaen.

Tehtävänkuvien muutokset hyvinvointialueelle siirryttäessä

Esihenkilöinfossa käsiteltiin myös henkilöstön keskuudesta nousseita kysymyksiä koskien mm. Tehtävänkuvien muutoksia ja meneillään olevia rekrytointeja.

Asiakas- ja potilastyössä tehtävänkuvissa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Johdon ja väliportaan tehtävissä työnkuvat voivat muuttua kun päällekkäisiä tehtäviä järjestellään uudelleen. Tehtävän sijainti voi joissakin tehtävissä muuttua, mutta tältä osin valmistelu on vielä kesken.

Hyvinvointialueella on avoinna tehtäviä, joihin haetaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä. Sisäinen ilmoittautumismenettely kuitenkin koskettaa vain pientä osaa hyvinvointialueen henkilöstöstä. Valtaosa hyvinvointialueen henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle nykyiseen tehtäväänsä ns. vanhoina työntekijöinä ilman ilmoittautumista.

Sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä haettavana olevia paikkoja voivat hakea kaikki hakuehdot täyttävät työntekijät. Sisäisellä menettelyllä haettavana olevissa tehtävissä rekrytointiprosessi etenee vastaavasti kuin rekrytoinneissa muutoinkin.

Katso esihenkilöinfon tallenne Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

Seuraava esihenkilöinfo järjestetään 13.5. klo 9–10.

Lisätietoja:
Mari Saari-Somero, HR-osavastuuvalmistelija, mari.saari-somero@kalajoki.fi

Vastaa palautekyselyyn!

Osallistuitko esihenkilöinfoon tai katsoitko tallenteen? Vastasiko tilaisuus odotuksiasi? Kerro ajatuksesi perjantain infosta ja jaa toiveesi tuleviin infoihin liittyen vastaamalla lyhyeen palautekyselyyn.

Katso tallenne.

Siirry kyselyyn