Järjestöyhteistyö on osa jokaisen ammattilaisen työtä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuestrategian palvelulupaus on Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden. Palvelulupauksen pohjalta hyvinvointialueen järjestöyhteistyön tavoitteena on tukea järjestöjen ja seurakuntien osallistumista pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, tarvitaan järjestöyhteistyön koordinaatiota ja yhteistyörakenteita. Tämä ei kuitenkaan riitä. Asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön tulee olla osa jokaisen sosiaali- ja terveysammattilaisen työtä.

Jotta ammattilainen voisi hyödyntää järjestöjen ja seurakuntien tarjoamaa tietoa, tukea ja toimintaa asiakkaidensa tai potilaidensa tukena, hänellä tulee olla organisaation ja johdon tuki tekemälleen yhteistyölle, mahdollisuus pitää huolta omasta osaamisestaan, tahtoa, tietoa, osaamista, aikaa ja työvälineitä vaikuttavaan yhteistyöhön, kykyä ymmärtää asiakkaan tai potilaan kokonaisvaltainen elämäntilanne sekä järjestöjen ja seurakuntien roolit ja tehtävät siihen liittyen, kykyä tunnistaa paikalliset, alueelliset, maakunnalliset ja valtakunnalliset järjestöt ja seurakunnat sekä niiden yleishyödylliset toiminnat, joista voi olla asiakkaalle tai potilaalle apua, sekä kunnioittava ja arvostava asenne järjestö- ja seurakuntakumppaneita ja heidän osaamistaan kohtaan.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyötä on kehitetty systemaattisesti syksystä 2020 lähtien. Tällä hetkellä kehittämistyötä tehdään Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.

Syksyn 2022 aikana hankkeessa kokeillaan sosiaali- ja terveysammattilaisten pikaperehdytyksiä järjestöjen ja seurakuntien yleishyödylliseen toimintaan liittyen. Kolmen vartin pikaperehdytyksessä ammattilainen saa perustiedot järjestöjen ja seurakuntien toiminnasta, Lähellä.fi-verkkopalvelusta sekä järjestöneuvonnasta.

Valtakunnallinen Lähellä.fi-verkkopalvelu toimii ammattilaisen työvälineenä järjestöjen ja seurakuntien toimintojen löytämiseksi. Palvelusta voi hakea tukea ja apua, harrastuksia ja vapaa-aikaa sekä vapaaehtoistoimintaa. Palvelusta löytyy sekä paikan päällä, puhelimessa että verkossa toteutuvia toimintoja.

Järjestöneuvonta auttaa ammattilaista, jos tietoa asiakkaalle tai potilaalle sopivasta toiminnasta ei Lähellä.fi-palvelusta löydy tai jos ammattilaista mietityttää, onko asiakkaan tai potilaan tilanne sellainen, että kolmannen sektorin toimintaan olisi hyvä ohjata. Asiakas tai potilas voi myös itse asioida järjestöneuvonnassa. Palvelua on tarjolla paikan päällä Oulussa, puhelimessa, sähköpostilla ja etänä.

Syksyn aikana hankkeessa kokeillaan myös sote-keskusten järjestöyhteistyötä, jota koordinoivat sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt. Kokeiluun osallistuvat Oulusta Kaakkurin ja Tuiran hyvinvointikeskukset, Oulaisten terveyskeskus sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimipisteet. Sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt mahdollistavat henkilöstön perehtymistä järjestöjen ja seurakuntien toimintaan tiedottamalla pikaperehdytyksistä sekä koordinoimalla järjestöjen ja seurakuntien toimintaa sote-keskuksissa.

Rohkaisemme jokaista sote-ammattilaista pohtimaan, mikä oma tämänhetkinen tieto- ja osaamistaso kolmannen sektorin toiminnasta on, osallistumaan perehdytyksiin sekä tutustumaan Lähellä.fi-palveluun. Kun on tahtoa, on keinoja.

Kirjoittajat:

Helena Liimatainen, projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Anna Katajala, toiminnanjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Paula Vidnäs, järjestöneuvoja, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry