Järjestöyhteistyön kokeilu alkaa sosiaali- ja terveyskeskuksissa

Sosiaali- ja terveyskeskusten järjestöyhteistyötä kokeillaan Pohjois-Pohjanmaalla syksyllä 2022. Kokeilussa ovat mukana Kaakkurin ja Tuiran hyvinvointikeskukset Oulusta, Oulaisten terveyskeskus sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipaikat.

Kokeilu alkaa elokuussa avoimella tilaisuudella. Sote-keskusten järjestöyhteistyön aloitusfoorumi 23.8.2022 klo 12-15 on avoin sosiaali- ja terveyskeskusten, kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöille, yhteistyöstä kiinnostuneille järjestöille, yhdistyksille ja seurakunnille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Sosiaali- ja terveyskeskusten järjestöyhteistyön tavoitteena on tuoda järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien toimintaa tutuksi henkilökunnalle, asiakkaille ja potilaille. Tavoitteena on myös saada järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat mukaan sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.

Järjestöyhdyshenkilö

Järjestöyhdyshenkilö on sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijä, jonka työnkuvaan kuuluu järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön koordinoiminen.

Järjestöyhdyshenkilö toimii yhdyshenkilönä järjestöille, yhdistyksille ja seurakunnille, jotka haluavat tehdä sosiaali- ja terveyskeskuksen kanssa yhteistyötä. Hän tukee henkilöstön perehtymistä järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien tarjoamaan toimintaan. Hän välittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen kokemustoimijoita palvelujen kehittämistyöhön. Yhdessä kunnan järjestöyhdyshenkilön kanssa hän vie sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita kunnassa järjestettäviin järjestötapaamisiin.

Järjestöyhdyshenkilön toimenkuva on kuvattu toimintamallina Innokylään.

Lisätietoja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestöyhteistyöstä saat hyvinvointialueen nettisivuilta.