Joulukuun uutiskirje

Vuoden 2021 viimeinen uutiskirje on julkaistu, lue uutiskirje.

Kiitos ansiokkaasta työstä

Haluamme kiittää kehittämistyötä edistäviä, ohjaavia ja seuraavia tahoja, työntekijöitä, verkostoja, kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin johtoa sekä henkilöstöä, osahankkeiden ja hanketoimiston asiantuntijoita, suppeaa ja laajaa poliittista ohjaus- ja seurantaryhmää sekä tuhansia ihmisiä niissä työpajoissa ja tahoillaan kysymyksiin vastaamassa, jotka ovat mahdollistaneet kehittämistyön hankkeissa.

Poliittiset, taloudelliset ja teknologiset olosuhteet muuttuvat nopeasti, alueen suuri koko ja kompleksisuus tuovat haasteita tiedon kokoamiseen ja jakamiseen, mutta ansiokas kehittämistyö on osoittanut, että meillä on myös tietotaitoa, osaamista ja selviytymiskykyä.

Tästä meidän on hyvä jatkaa yhteisten toimintamallien, tukevan toimintakulttuurin ja yhteistyön edistämistä.

Kaunista joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!