Lapset, nuoret ja perheet- kehittämisohjelman pilottihaku

POPsote / Tulevaisuuden sote-keskushankkeen Lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelma pyytää Pohjois-Pohjanmaan kuntia ja kuntayhtymiä hakemaan mukaan konkreettisten kehittämistoimenpiteiden pilottiorganisaatioiksi tai –alueiksi.

Haku on avoinna 1.4.-20.4.2022, pilotit käynnistetään toukokuussa 2022 ja niiden toimintaa arvioidaan syksyn 2022 ajan.

Pilottiorganisaatioille kustannetaan hankkeen kautta pilotista syntyviä kustannuksia (esim. palkkakustannuksia tai pienhankintoja) erillisten suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Mikäli pilottitoiminta katsotaan hyödylliseksi, toimintaa voidaan jatkaa erillisen arvion mukaisesti uudelle hyvinvointialueelle siirryttäessä osana Tulevaisuuden sote-keskuksen rahoitusta. Huomioitavaa on, että pilottien toiminnan tulee olla hyvinvointialueelle siirtyvää toimintaa. Piloteista päätökset tekee Lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelman tiimi 21.4.2022, yhdessä hyvinvointialueen valmistelevan viranhaltijajohdon kanssa.

Pilottien sisältö ja teemat

Kunnat, kuntayhtymät tai useamman kunnan/kuntayhtymän alueet voivat hakea tietyin kriteerein hankkeen kehittämistoimenpiteiden pilottiorganisaatioiksi. Pilotteja tullaan kokoamaan yhteensä 2–4, riippuen kokonaisuudesta.
Pilotteihin voi hakea teemoittain, ja pilotti voi koskea joko yhtä tai useampaa teemaa.

Teemat

1. Perhekeskustoimintojen palveluohjauksen mallit
2. Eroauttamiseen liittyvät mallit
3. Digitaaliset palvelut
4. Liikkuvat, toimintaympäristöihin suuntautuvat palvelut
5. Palveluiden saatavuus
6. Lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyvät palvelut ja toimintamallit

HUOM! Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen tulee myöhemmin vielä erillinen tarkennettu pilottihaku.

Kriteerit

  • Kehittämistoimenpide tulee olla konkreettinen, hyvin suunniteltu ja helposti käynnistettävissä
  • Kehittämistoimenpide tulee olla laajennettavissa myös muihin organisaatioihin
  • Kehittämistoimenpide ei saa olla organisaatiossa jo olemassa olevaa palvelua/toimintaa, vaan sen tulee olla selkeästi uutta toimintaa
  • Kehittämistoimenpiteellä ei voida korvata lakisääteisiä palveluita (esim. lastensuojelun sosiaalityö)
  • Kehittämistoimenpiteen tulee olla linjassa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sekä Lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelman hyöty- ja prosessitavoitteiden sekä hankesuunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden kanssa (liite)

Haku

Vapaamuotoiset hakemukset tarvittavine liitteineen tulee toimittaa 20.4.2021 mennessä projektikoordinaattori Leena Mämmi-Laukalle (leena.mammi-laukka@popsote.fi)

Hakemuksen sisältö

  • Kehittämistoimenpiteen kuvaus
  • Alustavaa arviointia siitä, miten toimenpide vaikuttaa korjaaviin palveluihin
  • Eritelty kustannusarvio

Lisätiedot

Leena Mämmi-Laukka
leena.mammi-laukka@popsote.fi
050 3950399

Hankkeen hyötytavoitteet