Mediconsult Saga® -tietojärjestelmäkokonaisuus sosiaalihuollon palveluihin ja tiedonhallintaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmäksi on valittu Mediconsult Saga ®. Hankinnasta päätti EskoSystems Oy:n hallitus  21.6.2022. Hankintakilpailutukseen osallistuivat Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueet. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella hankinnan vaatimuksena oli asiakastietojärjestelmän käyttöönotto 1.1.2023 alkaen.

Käyttöönotosta vastaavat Mediconsult Oy (järjestelmän toimittaja), EskoSystems Oy (tilaaja) ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (asiakastilaaja). Projektisuunnitelma järjestelmän käyttöönotosta esiteltiin 5.9.2022.

Mediconsult Oy järjestää Saga-asiakastietojärjestelmän esittelyn perjantaina 9.9.2022 kello 12. Osallistumislinkki tilaisuuteen on välitetty organisaatioihin. Tilaisuus tallennetaan, ja sitä voi käyttää apuna järjestelmään tutustumisessa.

Tietoa Saga-asiakastietojärjestelmästä ja sen sisällöstä

Saga sisältää kaikki sosiaalihuollon kansallisen tiedonhallinnan edellyttämät toiminnallisuudet. Näitä ovat sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitus, palvelut, palveluprosessit ja niihin liittyvät rakenteiset asiakirjat (SOSMETA). Lisäksi asiakastietojärjestelmä sisältää muut Kantaan tallentumattomat asiakirjat ja tiedot, Kanta-palvelujen käyttöönoton, sähköisen asiointipalvelun sekä muita tarjouspyynnön mukaisia toiminnallisuuksia.

Järjestelmään sisältyvät myös sosiaalihuollon palvelujen asiakaslaskutus sekä kotihoidon toiminnanohjaus, optimointi ja mobiilikirjaus. Näiden käyttöönoton ajankohta on valmistelussa.

Saga-asiakastietojärjestelmä tukee koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuollossa syntyvien tietojen ja asiakirjojen yhtenäistä käyttöä palvelurakenteen, käyttöoikeuksien ja suostumusten mukaisesti. Sosiaalihuollon henkilöstöllä on pääsääntöisesti yksi asiakastietojärjestelmä, jolla henkilöstö toteuttaa järjestämisen ja tuottamisen toiminnot ja asiakirjatuotannon.

Saga-asiakastietojärjestelmä tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sosdata-tiedonkeruun vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tilanteesta suoraan Kanta-arkistoon tallennetuista asiakirjoista siinä laajuudessa kuin järjestelmä on otettu käyttöön 1.1.2023 mennessä.

Kanta-palveluihin Saga-asiakastietojärjestelmä liittyy II vaiheen ominaisuuksilla, joita ovat muun muassa asiakastietolain mukaiset toiminnallisuudet.

Vuoden 2023 alusta sosiaalihuollon Omakanta tulee myös sosiaalihuollon asiakkaiden käyttöön. Itseä koskevat asiakirjat, suostumukset, kiellot sekä omien tietojen valvonta ovat nähtävillä ja hallinnoitavissa Kanta-palvelujen kautta.

Kanta-palvelut mahdollistavat vuoden 2023 alusta sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välisen tietojen luovutuksen hyvinvointialueiden välillä sekä vuoden 2024 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterien välisen tietojen luovutuksen. Saga-asiakastietojärjestelmä sisältää myös ostopalvelutoimijoiden rekisterinkäyttöoikeuden.

Asiakastietojärjestelmän käyttöönoton avainhenkilöt

Hankejohtajana toimii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto. Käyttöönoton projektipäällikkönä jatkaa tietohallintopäällikkö Merja Hauhtonen ja projektikoordinaattorina tietojärjestelmäasiantuntija Veli-Pekka Nikula. Henkilörekisterin käyttöönoton lakisääteisenä edustajana on tietosuojavastaava Jaana Siikaluoma-Lehtosaari.

Projektiryhmään kuuluvat toimittajan, tilaajan ja asiakastilaajan edustajat. Sosiaalihuollon edustajina ovat toimiala- ja palvelujohtajat, pääkäyttäjät ja muut asiantuntijat. Projektiryhmä toimii osana toimittajan ja tilaajan käyttöönottoprojektia, jossa ovat mukana yhteistyökumppanit, muun muassa Istekki Oy.

Sote-ammattikortin rekisteröinti

Saga-asiakastietojärjestelmän käyttö Kanta-arkistoinnissa edellyttää varmennekortin käyttöä, joten sosiaalihuollon ammattilaisten tulee rekisteröidä Sote-ammattikortti käyttöön hyvissä ajoin syksyn aikana.

Muu henkilöstö voi saada organisaation henkilöstö- tai toimijakortin, kunnes varmennekorttien rekisteröinti Vartti-järjestelmässä on mahdollista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lukuun.

Lisätietoja

Merja Hauhtonen
projektipäällikkö
sosiaalihuollon järjestelmät
PPHVA ICT-valmistelu

044 419 5012
merja.hauhtonen@kalliopp.fi