Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelman pilottihaku

POPsoten Tulevaisuuden sote-keskushankkeen Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelma (Mipä-ohjelma) pyytää Pohjois-Pohjanmaan kuntia ja kuntayhtymiä hakemaan mukaan konkreettisten kehittämistoimenpiteiden pilottiorganisaatioiksi tai –alueiksi.

Haku on avoinna 11.-27.4.2022

Pilottiorganisaatioille kustannetaan hankkeen kautta pilotista syntyviä kustannuksia (esim. palkkakustannuksia tai pienhankintoja) erillisten suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Pilotit käynnistetään touko-kesäkuussa 2022 ja niiden toimintaa arvioidaan syksyn 2022 ajan. Mikäli pilottitoiminta osoittautuu hyödylliseksi, toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2023 loppuun erillisen arvion pohjalta uudelle hyvinvointialueelle siirryttäessä osana Tulevaisuuden sote-keskusrahoitusta. Huomioitavaa on, että pilottien toiminnan tulee olla hyvinvointialueelle siirtyvää toimintaa. POPsoten Mipä-ohjelman tiimi tekee päätöksen uusista piloteista 28.4.2022 yhdessä hyvinvointialueen valmistelevan viranhaltijajohdon kanssa.

Pilottien sisältö ja teemat

Kunnat, kuntayhtymät tai useamman kunnan ja kuntayhtymän alueet voivat hakea tietyin kriteerein hankkeen kehittämistoimenpiteiden  pilottiorganisaatioiksi.

Pilottiehdotukset voivat koskea mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistä hyvinvointialueen palvelurakenteen eri tasoilla, mutta erityistä painoa asetetaan sote-keskusten toiminnan kehittämiseen. Mipä-ohjelmalla on joukko keskeisiä kehittämisteemoja, jotka on lueteltu alla. Uudet
ehdotukset voivat koskea joko yhtä tai useampaa teemaa.

Teemat

1. Psykiatrisen sairaanhoitajan työn kehittäminen sote-keskuksessa.
2. Päihde- ja riippuvuusongelmien puheeksiotto sote-palveluissa.
3. Kokemustoimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö sote-keskuksen Mipä-palveluissa.
4. Päihdepalveluiden etulinjan työn kehittäminen sote-keskuksessa.
5. Mipä-kuntoutujien monialaisten palveluiden kehittäminen mipä- ja sosiaalipalveluiden yhteistyönä.
6. Nuorten mipä-palveluiden kehittäminen sote-keskuksessa (yhdessä LNP-ohjelman kanssa).

Huomioithan myös, että nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista teemme yhdessä POPsoten LNP-ohjelman kanssa vielä erillisen tarkemman pilottihaun.

Kriteerit

  •  Kehittämistoimenpide tulee olla konkreettinen, hyvin suunniteltu ja helposti käynnistettävissä.
  • Kehittämistoimenpide tulee olla laajennettavissa myös muihin organisaatioihin.
  • Kehittämistoimenpide ei saa olla organisaatiossa jo olemassa olevaa palvelua, vaan sen tulee sisältää vähintään uusi lähestymistapa olemassa olevaan toimintaan.
  • Kehittämistoimenpiteen tulee olla linjassa Tulevaisuuden sote-keskushankkeen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelman hyöty- ja prosessitavoitteiden sekä hankesuunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden kanssa (liite).

Haku

Vapaamuotoiset hakemukset tarvittavine liitteineen tulee toimittaa 27.4.2021 mennessä projektikoordinaattori Hannu Säävälälle (hannu.saavala@ppshp.fi).

Hakemuksen sisältö

  • Kehittämistoimenpiteen kuvaus.
  • Alustavaa arviointia siitä, miten toimenpide vaikuttaa sote-palveluihin.
  • Eritelty kustannusarvio.

Lisätiedot

Hannu Säävälä
040 507 0000
hannu.saavala@ppshp.fi

Hankkeen hyötytavoitteet

Puolilähikuva naisesta ja miehestä, jotka seisovat vierekkäin rakennuksen aulatiloissa ja katsovat suoraan kameraan.