Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä ikääntyvien palvelujen kehittämisohjelmat etsivät Pilke-ryhmätoimintaan pilotteja Pohjois-Pohjanmaalta

Pilke-toiminta on ohjattua, matalan kynnyksen vertaistuellista ryhmätoimintaa. Toiminnan tavoitteena on auttaa ja tukea päihdeongelmista kärsiviä ikääntyneitä arjessa selviytymisessä. Pilke-porukassa ihminen kohdataan sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä sellaisena kuin hän on. Tämä tarkoittaa sitä, että porukkaan saa tulla myös päihtyneenä ilman vaatimusta raitistumisesta.

Pilke-toiminta muodostuu vertaistuellisista Pilke-porukoista, joihin päihteitä käyttäviä ja elämäntapansa syrjäyttämiä etsitään, kutsutaan ja saatetaan.

Pilke-toiminnan historia

Pilke-toiminta on syntynyt Helsingin Diakonissalaitoksella vuonna 2002. Toimintaa on kehitetty Sininauhaliiton ”Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi” -hankkeessa vuosina 2005–2011 sekä vuodesta 2012 alkaen yhteistyössä Sininauhaliiton, Helsingin Diakonissalaitoksen, Fingerroosin säätiön ja muiden Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen ja Pilke-paikkakuntien kanssa.

Pilke-ryhmätoimintaan pilotteja Pohjois-Pohjanmaalta

Pohjois-Pohjanmaalta haetaan nyt ikääntyneiden kanssa työskenteleviä henkilöitä osallistumaan Pilke-ryhmätoiminnan pilotointiin.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet toimia Pilke-ohjaajana vertaistuellisessa ryhmätoiminnassa sekä ikääntyneiden etsivässä päihdetyössä. Koulutus tukee ohjaajan kannattelevaa työotetta sekä vastuun ottamista ikääntyneiden päihdetyöstä.

Koulutuksessa käsitellään ikääntyneiden päihteidenkäyttöön liittyviä erityiskysymyksiä sekä Pilke-työn toimintaideologiaa, käytäntöjä ja periaatteita. Painopiste on osallistavassa ja keskustelevassa oppimisprosessissa. Koulutusprosessi koostuu neljästä lähiopetuskerrasta, välitehtävästä, mahdollisesta Pilke-porukkaan tutustumisesta sekä pienimuotoisesta lopputyöstä, joka syventää koulutuksen teemoja tai edesauttaa Pilke-työn käynnistämistä. Pilke-ohjaajakoulutuksia järjestetään syksyn aikana kaksi.

Ensimmäinen koulutus järjestetään 27.9-29.11.2022 välisenä aikana. Näet koulutuksen tarkan ohjelman, ilmoittautumislinkin ja lisätiedot koulutuskalenterista. Pääset koulutuskalenteriin klikkaamalla tästä.

Toinen samansisältöinen koulutus järjestetään 6.10.2022-12.1.2023 välisenä aikana. Näet koulutuksen tarkan ohjelman, ilmoittautumislinkin ja lisätiedot koulutuskalenterista. Pääset koulutuskalenteriin klikkaamalla tästä.

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja

Eija Marin
eija.marin@ppshp.fi
Ikä on POP kehittämisohjelma

Mari Viljas
mari.viljas@liminka.fi
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelma

Ohjaaja koulutus 27.09-29.11.2022 aikataulu, sisältö ja ilmoittautuminen pdf-tiedosto (503kt).

Ohjaajakoulutus 06.10.2022-12.1.2023 aikataulu, sisältö ja ilmoittautuminen pdf-tiedosto (504kt).