Mielenterveys -ja päihdepalvelujen kehittämistyö palkittiin

Limingan terveyskeskuksessa pilotointiin ensilinjan mielenterveys -ja päihdepalveluja – hoitoon pääsee alle seitsemässä vuorokaudessa

Limingan terveyskeskuksessa on pilotoitu tammikuusta 2022 alkaen mielenterveys -ja päihdeasiakkaiden ensilinjan vastaanottoa. Pilotointi on ollut osa Popsoten Mielenterveys -ja päihdepalveluiden kehittämistyötä. Pilotoinnissa testattiin toimintatavan muutosta, jossa matalan kynnyksen mielenterveys -ja päihdepalvelut ovat paremmin saavutettavissa. Tavoitteena on ollut terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden välitön apu matalalla kynnyksellä.

Ensilinjan mielenterveys -ja päihdepalveluissa tarjotaan lyhytaikaista matalan kynnyksen varhaisen vaiheen hoitoa akuuteissa elämänkriiseissä, lyhytaikaista hoitoa lievissä tilanteissa, kuten mielialan laskussa ja ahdistuksessa. Kiireettömiin päihdetilanteisiin saa apua myös ensilinjasta. Limingassa asiakkaisiin otetaan yhteyttä saman päivän aikana yhteydenotosta. Ensilinjassa mielenterveyspalveluiden psykiatrinen sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arviota, antaa omahoito-ohjeita ja tarjoaa 1-3 käyntiä vastaanotolla viikon sisällä yhteydenotosta. Asiakas ohjataan tarvittaessa muiden palveluihin jatkohoitoon.

Pilotoinnin tulokset ovat olleet erinomaisia. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja yllättyneitä nopeasta hoitoon pääsystä. Pilotoinnin aikana saatiin hoitojonot lyhenemään sekä asiakkaille oikea-aikainen hoidontarpeen arvio ja hoitoon pääsy seitsemässä vuorokaudessa. Lisäksi pystyttiin turvaamaan tarvittava jatkohoito. Pilotoinnin aikana 73 % asiakkaista riitti ensilinjan 1-3 käyntiä hoitajan vastaanotolla.

Uusi toimintamalli antaa mahdollisuuden tiiviille hoitosuhteelle matalan kynnyksen palveluissa sekä pidemmällä aikavälillä vapauttaa tiiviimpiä asiakasaikoja mielenterveyspalveluissa niitä tarvitseville.

Uusi toimintatapa on juurtunut vakituiseksi toimintatavaksi Limingan terveyskeskuksessa. Kehittämistyö tehtiin kustannustehokkaasti olemassa olevilla resursseilla muuttamalla työskentelyn toimintamallia. Kehittämistyön tuloksena syntyi ensilinjan palvelupolku kuvaus sekä kirjaamisen fraasipohjat hoidon tarpeen arviointiin. Viranomaisyhteistyötä ja konsultointia varten perustettiin oma puhelinnumero. Potilasyhteydenottoja varten Limingassa on käytössä TELEQ takaisinsoittojärjestelmä, jossa yhteyden saa suoraa psykiatriselle sairaanhoitajalle. Kaikki apu löytyy yhdestä numerosta.

Toimintamallia kehitetään edelleen. Nyt kehitetty Limingan malli mahdollistaa Terapiat etulinjaan hoidon porrastuksen mallin käyttöönottoa. Terapiat etulinjan Ohjattu omahoito istuu hyvin Liminagn ensilinjan malliin. Kehitetty Limingan ensilinlinjan malli on otettu kiinnostuneesti vastaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen matalan kynnyksen mielenterveys -ja päihdepalveluiden kehittämisessä.

Limingan kehitetty malli palkittiin innostavasta kehittämistyöstä 1.12 Kuntatyö2030 Gaalassa Helsingin Lasipalatsissa. Palkintoa olivat vastaanottamassa projektisuunnittelija Mari Viljas Popsoten mielenterveys -ja päihdepalveluista ja palveluesimies Outi Kokko Limingan terveyskeskuksesta.

Lisätiedot

Mari Viljas
projektisuunnittelija
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelma
Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskushanke
POPsote
mari.viljas (a) liminka.fi
040 6125275