Miltä näyttää tuleva hyvinvointialue? Eri organisaatiovaihtoehdot puntarissa

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui kolmanteen etäkokoukseensa tiistaina 24.8.2021. Läsnä olivat valmistelutoimielimen jäsenet, suppean poliittisen seurantaryhmän uuden kokoonpanon puheenjohtajat: puheenjohtaja Antti Ollikainen ja varapuheenjohtaja Anne Huotari. Puheenjohtajana toimi muutosjohtaja Ilkka Luoma.

Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelu

Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelu on käynnistynyt eri vastuualueilla. Asiasta on käyty keskustelua sote-ryhmässä ja kuntajohtajafoorumissa. Myös poliittisten ohjausryhmien kokouksissa käsitellään asiaa.

”Eri tahoilla käytävän valmistelun ja keskustelun yhteensovittamiseksi on hyvä käydä organisaatiorakenteen perusteista avointa keskustelua”, alusti puheenjohtaja Ilkka Luoma.

Valmistelutoimielin kävi keskustelua seuraavista vastuualueista, jotka vaikuttavat keskeisesti uuteen organisaatiorakenteeseen:

– Sote-tuotanto: Ilkka Luoma

– Järjestämistoiminto: Kirsti Ylitalo-Katajisto

– Pelastustoimi: Petteri Helisten

– Konsernipalvelut: Jouko Luukkonen

Tulevan organisaation tavoitteena on turvata sote- ja pelastustoimen palvelut muuttuvassa toimintaympäristössä yhdenvertaisesti ja taata asukkaille sujuvat, integroidut palveluketjut.

Laboratoriopalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa

Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit ovat tehneet yhteistyötä laboratoriotoimintojen osalta vuodesta 2013 saakka, jolloin ne perustivat Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin.

Nordlabin jäseniä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. NordLab työllistää noin 680 laboratorioalan ammattilaista ja vuotuinen liikevaihto on noin 90 miljoonaa euroa.

Uusi lainsäädäntö ei tunne NordLabin nykyistä toimintamuotoa, usean hyvinvointialueen yhdessä omistamaa liikelaitoskuntayhtymää.

Valmistelutoimielin päätti käynnistää osaltaan selvitystyön NordLabin toiminnan uudelleen järjestämiseksi. Selvitys tulee hyväksyä myös Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueilla.

Selvityksessä tarkasteltavia tulevaisuuden vaihtoehtoja ovat hyvinvointiyhtymä, in-house-yhtiö, osuuskunta sekä yhtymän purkaminen ja toiminnan siirtäminen hyvinvointialueille. Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden välinen yhteistyö laboratoriopalveluiden tuottamisessa on ensisijainen vaihtoehto myös tulevaisuudessa.

Selvitys valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Lopulliset päätökset tehdään selvitystyön perusteella hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa.

Väliaikaishallinnon omaisuuden ja toiminnan vakuuttaminen

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi Pohjola Vakuutuksen tarjouksen, jolla turvataan väliaikaisvalmistelun päätöksentekoon ja hallintoon liittyviä vastuita. Vakuutus kattaa toiminnan ja hallinnon vastuuturvan, oikeusturvan ja terrorismin aiheuttamat vahingot.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen jatkoa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa alkaa täydentävä valtionavustushaku viime vuonna myönnetyille valtionavustushankkeille. Haussa painotetaan palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille tulee sisältyä hankkeisiin.

Pohjois-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen työ kytketään yhä tiiviimmin hyvinvointialueen valmisteluun.

Seuraavat kokoukset

  • Ti 14.9.2021 klo 8 – 11
  • Ti 5.10.2021 klo 9 – 12
  • Ti 26.10.2021 klo 9 – 12
  • Ti 16.11.2021 klo 9 – 12
  • Ti 7.12.2021 klo 9 – 12

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat lisätään popsote.fi-sivuille: popsote.fi/paatoksenteko.