Nuorille apua masennus- ja ahdistusoireisiin varhaisemmin arkiympäristössään

Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden tiedetään olevan merkittävimpiä syitä nuorten työkyvyttömyyseläkkeisiin. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tulokset kertovat, että nuorten kokema masennusoireilu sekä kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus ovat lisääntyneet huomattavasti koko maassa, myös meillä Pohjois-Pohjanmaalla.

Nuorten auttaminen mielenterveyden haasteissa oikea-aikaisesti on tärkeää, jotta ongelmien pahenemista voidaan ehkäistä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue-uudistuksessa tehdään jatkuvasti työtä asian edistämiseksi.

NMOK-tiimi vahvistaa nuorten mielenterveystyön osaamista

Hyvinvointialue-uudistuksessa toimii NMOK-tiimi eli Nuorten mielenterveystyön osaamiskeskus. NMOK-tiimi tukee nuoria kohtaavan perustason (perus-, opiskelija- ja oppilasterveydenhuolto) ammattilaisten työskentelyä sekä vahvistaa ammatillista osaamista nuorten mielenterveysoireiden – ja ongelmien hoidossa. NMOK edistää ja tukee nuorten masennus- ja ahdistusoireiden hoitoon suunniteltujen vaikuttavaksi osoitettujen psykososiaalisten menetelmien (esimerkiksi Nuorten IPC, Cool Kids Chilled) käyttöönottoa, käyttöä sekä käytön jatkuvuutta OYS Erva -alueella. Yhteistyö alueen kuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa on tiivistä menetelmien juurtumisen onnistumiseksi.

Nuoret kokevat hyötyvän lähiympäristössään toteutetusta IPC-ohjauksesta

Nuorten IPC (Interpersonal Counselling) on 13-18-vuotiaiden masennusoireilun lievittämiseen tarkoitettu menetelmä. Interpersonaallisella tarkoitetaan ihmisten välisiin suhteisiin liittyviä ilmiöitä. IPC:ssä kiinnitetään erityistä huomiota nuoren masennusoireiden ja ihmissuhteiden väliseen yhteyteen. IPC- menetelmää voidaan käyttää koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluissa sekä perusterveydenhuollossa. Siinä on yhteensä kuusi käyntiä. Käynneillä nuorta tuetaan oppimaan ja käyttämään taitojaan, joiden avulla hän voi muuttaa omaa elämäntilannettaan. Menetelmä on tutkitusti vaikuttava, rajattu ja selkeä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 88 % IPC-ohjauksen käyneistä nuorista koki hyötyneensä siitä. Vain 10 % tarvitsi apua erikoissairaanhoidosta.

Cool Kids Chilled (CK) -menetelmä pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Se soveltuu nuorille, joiden keskeisenä ongelmana on ahdistuneisuus. Lääkärin diagnoosia ei tarvita. CK-ohjelmaa voidaan käyttää perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai kouluympäristöissä. Hoito-ohjelmaa voi toteuttaa niin yksilö-, perhe- tai ryhmämuotoisena. Siinä on keskimäärin 10 tapaamiskertaa. Nuoren vanhempien aktiivisuus ja osallistuminen hoito-ohjelmaan tukee nuoren edistymistä uusien taitojen harjoittelussa. CK-menetelmä otetaan käyttöön alueellamme lasten ja nuorten ahdistuksen hoidossa vuoden 2022 aikana.

Oys Erva -alueella on koulutettu IPC-ohjaajia perustasolle jo yli 200. Seuraava koulutus järjestetään maaliskuussa 2022. Koulutetut IPC-osaajat ovat ottaneet työskentelymenetelmän hyvin käyttöön työssään. He sopivat yhdessä nuoren kanssa menetelmän käyttämisestä. NMOK tukee perustason työtä ohjaajille annetulla IPC-menetelmäohjauksella. Cool Kids Chilled tulee koulutusmäärissä IPC:tä hieman jäljessä. Alueelle koulutetaan Cool Kids Chilled-ohjaajia aluksi erikoissairaanhoitoon.

Nuorten mielenterveystyön kehittämistä tehdään hyvinvointialueellamme hyvässä yhteistyössä. Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja NMOK-tiimin toiminnasta, otatahan rohkeasti yhteyttä.

NMOK-tiimi,
Juha T. Karvonen, projektipäällikkö (juha.karvonen@ppshp.fi )
Janika Harju, koulutussuunnittelija, (janika.harju@ppshp.fi)
Taija Koski, projektityöntekijä (taija.koski@ppshp.fi )
Tuija Liedes, projektityöntekijä (tuija.liedes@ppshp.fi )
Katri Rönkä, projektityöntekijä (katri.ronka@ppshp.fi )
Katja Ylikoski, projektityöntekijä (katja.ylikoski@ppshp.fi )