Nuorten huumausaineiden käyttäjien hoitoonohjausta vahvistetaan

Oulun kaupungissa käynnistetään hoito syytteen sijaan (HSS) -toimintamallin pilotointi. HSS on viranomaisten yhteistyöhön pohjautuva hoitoonohjausmalli, joka on tarkoitettu ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneille alle 29-vuotiaille nuorille. Pilotoinnin tavoitteena on luoda Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle toimintamalli nuorten huumeiden käyttäjien hoitoonohjaukseen sekä parantaa hoidon saatavuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Pilotointi jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.

Rovaniemellä ohjelman mukaista toimintaa on toteutettu vuodesta 2014 lähtien Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Rompussa ja saatu hyviä kokemuksia mallin käytöstä.

HSS-toimintamallissa huumeiden käyttäjille ja kokeilijoille annetaan rangaistuksen sijaan mahdollisuus mennä hoitoon. Tavoitteena on madaltaa hoitoon ohjautumista ja saada päihteitä käyttävät nuoret varhaisessa vaiheessa hoidon piiriin. Toimintamallin avulla vähennetään päihteiden käyttöä, päihdehaittoja ja edistetään syrjäytymisuhan alla olevien nuorten sopeutumista yhteiskuntaan.

Hoitopalvelua tuottavat Oulun kaupungin avopäihdepalvelut ja sosiaalipalvelut yhteistyössä poliisin, syyttäjän, rikosseuraamuslaitoksen ja muiden toimijoiden kanssa. Alle 18-vuotiaiden huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneiden nuorten arviointi tapahtuu moniammatillisessa Ankkuri-tiimissä. Lue lisää Ankkuri-tiimistä Oulun kaupungin sivuston tiedotteesta.

Pilotin rahoittajana toimii POPsote-hanke.

Lisätietoja

Paula Ojala
projektityöntekijä, sairaanhoitaja, Avopäihdepalvelut
paula.ojala@ouka.fi
p. 040 084 9214

Hanna Hannula
HSS-projektityöntekijä, sosiaaliohjaaja, Sosiaalipalvelut
hanna-leena.hannula@ouka.fi
p. 040 193 2386

Kati Kettukivi
palveluesimies Avopäihdepalvelut
kati.kettukivi@ouka.fi
p. 040 144 0324

Lue lisää Hoito syytteen sijaan -toimintamallista Taru Liljan, Tiina Ristikarin ja Mika Niemelän tutkimusartikkelista.

Liite: HSS-toimintamallin esite PDF-tiedosto.