Omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun palkat ja palkkiot hyvinvointialueella 

1.1.2023 alkaen Pohteen palkat ja palkkiot maksetaan keskitetysti hyvinvointialueelta.

Palkat ja palkkiot, jotka kohdistuvat vuodelle 2022 maksetaan kunnista ja edellisistä järjestelmistä.

Vuodelle 2023 kohdistuvat palkat ja palkkiot maksetaan hyvinvointialueelta hyödyntäen Oima-järjestelmää.

Pohteella palkkojen ja palkkioiden maksatuksessa siirrytään käytäntöön, jossa palkan- tai palkkionsaaja ilmoittaa itse maksuperusteet (henkilökohtaisen avun tunnit, perhehoidon kustannusten korvaukset, omaishoidon vapaat ja niin edelleen) suoraan Oima-järjestelmään. Tähän järjestetään koulutuksia omais- ja perhehoitajille vielä tänä vuonna. Henkilökohtaisen avun osalta koulutukset toteutetaan ja sähköiseen asiointiin siirrytään mahdollisimman pian alkuvuoden 2023 aikana.

Koulutusajankohdista tullaan tiedottamaan omais- ja perhehoitajia sekä henkilökohtaisia avustajia tarkemmin.

Huomioitavaa 

Kunnat ja luovuttavat organisaatiot:

henkilökohtaisen avun palkat, jotka kohdistuvat vuodelle 2022 maksetaan vielä luovuttavista organisaatioista. Viimeiset vuoden 2022 palkat maksetaan luovuttavien organisaatioiden toimesta Oima-järjestelmästä 13.1.2023. Tämän jälkeen avustajat siirretään hyvinvointialueelle. Vuodelle 2022 kohdistuvia henkilökohtaisen avun palkkoja ei makseta hyvinvointialueelta. Järjestelmässä tapahtuvan siirron jälkeen luovuttavien organisaatioiden Oimaa ei voida käyttää vuodelle 2022 kohdistuvien palkkojen maksamiseen. Huolehdittehan, että vuoden 2022 henkilökohtaisen avun palkat maksetaan luovuttavista organisaatioista viimeistään 13.1.2023 mennessä.

Ne kunnat ja kuntayhtymät, jotka maksavat henkilökohtaisten avustajien palkat muusta järjestelmästä, määrittelevät omat aikataulut omille loppupalkoille.

Lisätietoja

Hyvinvointialueen projektiryhmä:

Perhehoito
Marja Salonen, marja.salonen@ouka.fi,
Saana Savela, saana.savela@ras.fi
Minna Mikkola, minna.j.mikkola@ouka.fi

Omaishoito
Marko Niiranen, marko.niiranen@haapavesi.fi

Henkilökohtainen apu
Marja Salo, marja.salo@ouka.fi
Mikkola Minna, minna.j.mikkola@ouka.fi