Osallistu hyvinvointialueen arvoihin liittyvään asukaskyselyyn

Pohjois-Pohjanmaan asukkaita kutsutaan vastaamaan hyvinvointialueen arvoihin liittyvään kyselyyn. Vastaukset toimivat osaltaan pohjana hyvinvointialueen aluevaltuuston strategiatyölle. Kyselyn kautta asukkaat voivat kertoa näkemyksensä siitä, mitä asioita he pitävät arvokkaina, hyvinä ja tärkeinä hyvinvointialueen toiminnassa.

Hyvinvointialueen sote-palvelujen järjestämisen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto kertoo arvojen määrittelyn merkityksestä:

– Arvojen määrittely on tärkeä osa hyvinvointialueen strategian valmistelua. Ne ohjaavat arjen valintoja ja näyttävät tahtotilan, mitä Pohjois-Pohjanmaalla halutaan saada aikaiseksi.

– Arvot vaikuttavat hyvinvointialueen toimintaan, poliittiseen ohjaukseen, johtamiseen ja kehittämistyöhön pitkällä aikavälillä. Haluamme laajasti kutsua alueen asukkaat antamaan näkemyksensä aluevaltuuston päätöksenteon tueksi.

Kyselyyn vastaaminen

Mitä arvoja sinä pidät tärkeänä hyvinvointialueen toiminnassa?

Millaisten arvojen tulee näkyä hyvinvointialueella, esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa, johtamisessa, kehittämisessä tai työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa?

Vastaa kyselyyn ja vaikuta hyvinvointialueen strategian rakentamiseen.

Vastaa kyselyyn

Kyselyyn voi vastata 9.2. saakka.

Aineiston kerääminen

Aineistoa arvojen määrittelyn ja strategian rakentamisen tueksi on kerätty jo hyvinvointialueen esivalmistelussa. Arvoja ja strategiaa valmistellaan parhaillaan yhteistyössä uusien aluevaltuutettujen ja hyvinvointialuevalmistelijoiden kesken, ja siihen voivat osallistua laajasti myös alueen eri toimijat, kuten asukkaat, henkilöstö, järjestöt ja yritykset eri foorumeilla.

Laki edellyttää hyvinvointialueita rakentamaan hyvinvointialuestrategian. Hyvinvointialueen lopullisista arvoista päättävät aluevaltuutetut osana hyvinvointialueen strategiaa, jonka käsittely on alkanut heti aluevaalien jälkeen pidetyssä seminaarissa. Käsittely jatkuu maaliskuussa aluevaltuuston käynnistäessä varsinaisen toimintansa.

Lisätietoja

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Väliaikaisen valmistelutoimielimen 1. vpj., sote-palvelujen järjestämisen vastuuvalmistelija
kirsti.ylitalo-katajisto@ouka.fi
044 703 4007

Anu Vuorinen
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, järjestämisen valmistelija
anu.vuorinen@oulunkaari.com
044 365 5473