Osallistu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen

POPsote haluaa kutsua sinut ideoimaan erilaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta nousseisiin kehitysteemoihin. Voit kirjata ehdotuksesi matalalla kynnyksellä alueemme yhteiskehittämisalustalle. Ideasi voi nousta arjen palvelukokemuksista tai vaikkapa tutkimustyön kautta. Toivomme ideoita myös yrityksiltä ja järjestöiltä sekä opetustoimijoilta ja opiskelijoilta. Ideat käsitellään ja ohjataan edistettäväksi sopiville asiantuntijoille alueellisen yhteiskehittämistoiminnan kautta.

Ohjeet ja lomakkeen ideoiden kirjaamiseen löydät osoitteesta https://yhteiskehittaminen.popsote.fi/. Voit kirjata ideoita esimerkiksi seuraaviin, Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten esille nostamiin kehitysteemoihin liittyen:

LEIKKI

Leikin tiedetään tukevan monipuolisesti lasten ja nuorten hyvinvointia. Leikki on luontainen keino lapselle ja nuorelle olla vuorovaikutuksessa mm. vanhempien, sisarusten, kavereiden ja hoitavan henkilökunnan kanssa. Miten leikki voisi olla vahvemmin osana lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluissa?

Esimerkkikohde: OYS Lastensairaala

Leikki toimii sairaalassa lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen sekä paranemisen ja kuntoutumisen tukena. Leikki sairaalassaolon aikana voi tukea lapsen ja nuoren hoitoprosessia esimerkiksi odotustilanteissa, viihtymisessä sekä yhteyden säilyttämisessä läheisiin. Leikin avulla voidaan tukea myös tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistautumista sekä niiden toteuttamista ja läpikäymistä tilanteiden jälkeen.

OYS Lastensairaala valitsee ja toteuttaa soveltuvimmat ideat. Lastenklinikoiden Kummit ry on tukemassa valittujen ideoiden kehittämistä ja toteuttamista.

HARRASTUS

Yhteinen tekeminen ja harrastaminen lisäävät perheiden hyvinvointia. Perheitä on kuitenkin erilaisia ja kaikille perheille harrastaminen ei aina ole mahdollista. Miten erilaisille perheille voitaisiin mahdollistaa harrastaminen ja yhdessä tekeminen riippumatta perheiden erilaisista elämäntilanteista?

INNOSTAVA TYÖ

Sosiaali- ja terveysalan työssä toteutuu päivittäin arvokkaita kohtaamisia ja onnistumisia. Työ on monella tapaa merkityksellistä. Kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon työn onnistumisia voitaisiin tuoda esille entistä näkyvämmin?

YKSINÄISYYS

Yksinäisyys koskettaa monen ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia. Millaisin keinoin yksinäisyyttä kokevien sosiaalista osallistumista voitaisiin edistää?

DIGITALISAATIO

Digitalisaatio on läsnä kaikkialla. Mikä olisi uusi keino hyödyntää digitalisaatiota tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa?

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämistoiminnasta:

Pauliina Hyrkäs
Projektipäällikkö, POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta (TKIO)
Innovaatiokoordinaattori, PPSHP
pauliina.hyrkas@ppshp.fi