Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelman laatiminen etenee

Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaa valmistellaan parhaillaan osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaa.

Strategia määrittelee hyvinvointialueen toiminnalle pitkän aikavälin tavoitteet. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaat, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen henkilöstö ja eri sidosryhmät ovat voineet osallistua strategian työstämiseen. Sitä on voinut kommentoida tai antaa asiasta virallisen lausunnon. Kun aluevaltuusto on hyväksynyt strategian, päättää se tämän jälkeen sekä osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointi- että muiden ohjelmien hyväksymisestä oman aikataulunsa mukaan.

Ohjelman työstö jatkuu työpajoilla

Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelma sisältää periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet

  • asukkaiden ja asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista,
  • koskien yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa (kunnat, järjestöt ja yritykset),
  • hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä sekä
  • viestinnästä.

Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelman laatimiseen osallistuu suuri joukko ihmisiä. Mukana valmistelussa on eri kumppanien (muun muassa kunnat, järjestöt ja yritykset) edustajia, henkilöstöä, kehittämisohjelmien asiantuntijoita ja kokemustoimijoita. Asukkaille järjestetään kevään aikana avoimia yhteistyötilaisuuksia.

Huhtikuussa 2022 ohjelman valmistelussa aloitetaan teemakohtainen työpajatyöskentely. Työpajoissa määritellään, miten osallisuus toteutuu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja mitkä ovat ohjelman hyvinvointiin ja viestintään liittyvät tavoitteet. Teemakohtaisten työpajojen lisäksi järjestetään myös alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työpajoja.

Keksi ohjelmalle hyvä nimi!

Työpajojen jälkeen ohjelmalle kootaan ydinsisältö. Aluevaltuuston käsittelyyn ohjelma tulee syksyllä 2022. Etsimme nyt ohjelmalle lyhyttä ja kuvaavaa nimeä, joka jäisi helposti mieleen ja jota käyttämällä ohjelmasta olisi hyvä keskustella arjessa.

Onko sinulla mielessäsi sopivaa nimeä osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmalle? Löydät linkin nimiehdotukseen täältä.