Pohde mukana kehittämässä kansallista innovaatio- ja strategiaverkostotoimintaa

Pohteen innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan koordinaatio on yhdessä Innokylän kanssa ideoinut ja käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista yhteiskehittämistä edistävän Innovaatio- ja strategiaverkostotoiminnan.

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Innovaatio- ja strategiaverkostotoiminta ideoitiin ja polkaistiin käyntiin POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta (TKIO) -osahankkeen aikana 2020-2021. Innovaatiokoordinaattori Pauliina Hyrkäs oli aloitteellinen verkoston ideoinnissa ja perustamisessa ja toimii aktiivisesti verkoston ydinryhmässä, joka koordinoi, organisoi ja edelleen kehittää verkoston toimintaa.

Innovaatio- ja strategiaverkosto on kansallinen alusta yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Verkoston tavoitteina on vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita, mahdollistaa monipuolisesti alueiden ja sektorien edustajien äänen kuuluviin saaminen yhteiskehittävään keskusteluun, toimia ideoiden, kehityskohteiden, toimintatapojen ja kehittäjien törmäyttäjänä sekä tukea laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi verkostossa rakennetaan kansallista sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteiskehittämismallia, johon on poimittu aineksia myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämismallista.

Verkoston toiminta perustuu vahvasti sen jäsenten aktiiviseen osallistumiseen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Verkoston jäsenet, joita on jo lähes 300, pääsevät tuomaan yhteiskehittävään keskusteluun heitä askarruttavia teemoja tai haasteita sekä jakamaan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja muiden hyödynnettäväksi. Verkosto toimii organisaatioista ja virallisista rakenteista vapaana ja rentona foorumina, jossa voi yhdessä etsiä ratkaisuja ja reflektoida muiden kanssa omia ideoita. Verkoston toiminta kehittyy ja rakentaa sopivia toimintatapoja kokeilujen kautta, yhteiskehittäen.

”Kansallinen yhteiskehittämistoiminta on arvokasta, jotta emme keksisi samaa pyörää erikseen jokaisella hyvinvointialueella. On tärkeää, että kansallisestikin pidämme kollegoihimme ja keskeisiin sidosryhmiin yhteyttä, jotta emme tee kehittämistoimintaa pistemäisesti tai päällekkäin. Tämä palvelee jokaista hyvinvointialuetta ja lopulta kaikkien hyvinvointialueiden asukkaita ja ammattilaisia.” Pauliina Hyrkäs kuvailee.

Verkoston toiminta on avointa jokaiselle sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekevälle toimijalle julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä. Voit ilmoittautua verkostoon mukaan tämän linkin kautta: Ilmoittaudu mukaan verkostoon. Ilmoittautuessasi mukaan verkostoon, saat automaattisesti kutsun verkoston tilaisuuksiin.

Pohteen kehitysjohtaja Pasi Parkkila alustaa Innovaatio- ja strategiaverkoston seuraavassa verkkoklinikassa. Torstaina 17.11. pidettävän verkkoklinikan teemana on Tulevaisuustarinat kansallisessa kehittämistyössä. Parkkilan pitämän alustuksen aiheena on hyvinvointialueen TKIO-strategian rakentuminen. Voit ilmoittautua mukaan verkkoklinikkaan tämän linkin kautta: Ilmoittaudu mukaan.

Innovaatio- ja strategiaverkoston toiminnassa jo tuotettuihin materiaaleihin voit tutustua täällä.

Verkkoklinikka löytyy myös Pohteen koulutuskalenterista.