Pohjois-Pohjanmaalla rohkeaa teknologian hyödyntämistä ikäihmisten palveluissa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelma on mukana kansallisessa Nordic Healthcare Group Oy:n kotihoidon vertaiskehittämisessä. Kansallisessa kotihoidon vertaiskehittämisessä Suomesta on mukana 133 kuntaa ja 58 kotihoitoyksikköä. Tämä kattaa 45 % koko Suomesta.

Seniori tietokoneen äärellä.

Kun vertaillaan kansallisesti kotona asumista tukevan teknologian käyttöä, Pohjois-Pohjanmaa on kärkialueita. Pohjois-Pohjanmaalla on käytössä eniten yleisimpiä kotihoidon teknologioita, kuten turvapuhelin, lääkeautomaatit ja lääkkeiden koneellinen annosjakelu, sähköinen oven avaus ja ovihälyttimet. Pohjois-Pohjanmaa nousi esiin myös harvinaisempien teknologioiden käytössä. Hyvinvointialueellamme hyödynnetään esimerkiksi etävastaanottoa, liiketunnistinratkaisuja ja ohjattuja vuorovaikutteisia tuokioita.

Hyvinvointialueellamme lääkkeiden koneellinen annosjakelu on käytössä lähes kaikilla kotihoidon asiakkailla yhdeksässä eri kunnassa tai kuntayhtymässä. Lähes jokainen asiakas hyödyntää turvapuhelinta Kallion, Raahen seudun, Helmen, Kempeleen, Muhoksen ja Siikalatvan alueilla. Yli puolet kotihoidon asiakkaista saa etäkuntoutusta Helmen alueella. Lähes jokaisella kotihoidon asiakkaalla on sähköinen oven avaus Oulussa ja Kempeleessä. Erityisesti Kalajoen ja Merijärven kotihoidon asiakkaat hyödyntävät etävastaanottoa. Kalliossa neljännes kotihoidon asiakkaista osallistuu ohjattuihin vuorovaikutteisiin tuokioihin.

Kuusamo on kansallisesti kärjessä etähoidon tuottamisessa. Kuusamossa kotihoidon käynneistä 13,7 % on etähoitokäyntejä. Etähoitotyö koetaan mielenkiintoisena ja vaihtelevana työnä. Se on nykyaikainen tapa hoitaa ihmistä. Kuusamossa ensimmäisenä etähoitoa saivat säännöllisen kotihoidon asiakkaat. Seuraavaksi etähoitoa kokeillaan arvioivalla kotikuntoutusjaksolla eli ennen mahdollista siirtymistä säännölliseksi kotihoidon asiakkaaksi.

Lähijohtajan rooli ja tuki on tärkeä, kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön. Käyttöönottoon ja laitteisiin perehtymiseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Etähoitotyön käyttöönottoa ja laajentumista on edistänyt myös yhteinen keskustelu työyhteisöissä. Yhdessä on seurattu asiakkaita, heidän käyntien sisältöjä ja etäkäyntien kestoja. On nostettu esille onnistumisia, mutta myös kehittämisen kohteita. Etähoitotyö voi monipuolistaa myös työntekijän työnkuvaa. Mikäli työntekijä ei voi toteuttaa kotihoidon käyntejä asiakkaan kotona työntekemisen rajoitteista johtuen, voidaan myös hyödyntää etähoitotyötä.

Kaksi senioria istuvat vastakkain pöydän ääressä. Nainen näpyttelee tietokonetta hymyillenMuhoksella etähoitoa saa 27,3 % ja Selänteellä yli 15 % kotihoidon asiakkaista. Muhoksella etähoitolaitteet on mielletty hyväksi työvälineeksi. Uuden asiakkaan kohdalla osataan heti miettiä etähoidon mahdollisuuksia asiakkaan arjen tukemisessa. Etähoidon asiakkaat arvioidaan huolellisesti. Tästä syystä Muhoksella etähoitopalvelun ja etälaitteen palauttaneita on vain muutamia. Myös Kuusamossa etähoito on ollut suurimmalle osalle asiakkaista hyvä ratkaisu. Heille, joille palvelu ei ole sopinut, on etsitty muita ratkaisuja. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja kiittelevät työntekijöitä etäsoitoista.

Etähoitoa käytetään muun muassa varmistamaan, että asiakas ottaa lääkkeensä ja ohjaamaan asiakasta aamutoimien, verenpaineen ja verensokerin mittaamisessa ja ruokailuissa. Etähoitoasiakkaaksi soveltuu henkilö, joka pystyy toimimaan suullisen ohjeistuksen mukaisesti. Kuusamossa on nähty, että etähoidon avulla on voitu tukea passiivista asiakasta niin, että hänestä on kuntoutunut omatoiminen oman arjen toimija.

Digikahvila on käynnistynyt uutena etähoidon muotona torjumaan yksinäisyyttä. Etälaitteiden avulla voidaan tarjota yhteisiä tuokioita asiakkaille, jotka asuvat kaukana tai eivät voi osallistua harrasteryhmiin. Asiakkaan etälaitteeseen yhdistettävä omaislinkki on myös koettu hyväksi lisäksi. Yhteyksiä otetaan kaukomaita myöten. Etähoito on toiminut myös uutena tapana tehdä oppilaitosten kanssa yhteistyötä. Kuusamossa Kainuun ammattiopiston opiskelijat toteuttavat etähoidon asiakkaille harrastetuokioita osana heidän opintojaan.

Koronapandemia on vauhdittanut teknologian käyttöönottoa kotona asumista tukevissa palveluissa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaluonnokseen on kirjattu etähoidon ensisijaisuus kotihoidon tuottamisessa. Tavoitteena on, että etähoitoa tuotetaan 8,5 %:lle kotihoidon asiakkaista vuonna 2023. Vuoden 2025 tavoitteena on, että etähoidon asiakkaita on 12 %.

Lisää Muhoksen kehittämistyöstä ja asiakaskokemuksesta voitte lukea täältä: Muhoksella kotihoitajat ja asiakkaat innoissaan etähoivasta.