Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella panostetaan kehittämisyhteistyöhön

POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta (TKIO) -osahankkeessa innovaatio- ja yhteiskehittämistoimintaa on levitetty ja juurrutettu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle lokakuusta 2021 lähtien. Hyvinvointialueen ammattilaiset ja asukkaat sekä tutkijat ja opiskelijat ovat löytäneet yhteiskehittämisalustan ja kehittämisehdotuksia on kirjattu jo yli 100. Alueellisen kehittämisyhteistyön tueksi on rakennettu yhdyshenkilöiden verkosto, joka kokoaa yhteen palvelualueiden sekä tutkimus-, kehitys- ja opetustoiminnan osaajia.

Helmikuussa 2022 pidettiin alueen ensimmäinen innovaatio- ja yhteiskehittämisverkoston työkokous, jossa käynnistettiin kehittämisverkoston toiminta. Toinen työkokous järjestettiin toukokuussa, jonka pääteemana oli yhteiskehittämisalusta Orchidean käyttökoulutus. Työkokouksessa kuultiin verkoston yhdyshenkilöiden kuulumisia eri palvelualueilta ja TKI-organisaatioista sekä käsiteltiin yhdessä koko hyvinvointialuetta koskevia kehitysehdotuksia.

Yhteiskehittämisalusta Orchidean on löytänyt jo yli 600 käyttäjää

Lokakuussa 2021 avatun uudistetun POP-alueen yhteiskehittämisalusta Orchidean on löytänyt jo hyvä joukko alueemme ammattilaisia. Toukokuun 2022 loppuun mennessä Orchideaan on kirjautunut 642 käyttäjää. Yhteiskehittämisalustalle on myös kirjattu runsaasti kehitysehdotuksia. Hyvinvointialueen yhteinen -kanavaan on kirjattu 150 kehittämisehdotusta, joita on kommentoitu yhteensä 732 kertaa ja kehitysehdotukset ovat saaneet 81 reagointia. Valmiita ratkaisuja on jo huikeat 20 kappaletta.

Kehitysehdotukset edistävät monipuolista yhteistyötä

Orchidean kautta kerätyt kehitysehdotukset ovat mahdollistaneet monipuolista kehitysyhteistyötä alueen tutkimus- ja opetussidosryhmien sekä yritysten kanssa. Hyvinvointialueen ammattilaisten lisäksi asukkaat ovat osallistuneet kehittämiseen lähettämällä omia kehitysehdotuksia Orchidea-alustalle. Asukkaiden antamat kehitysehdotukset ovat auttaneet muun muassa koronapandemian aikana tehokkaampaan koronaviestintään. Tällä hetkellä yksittäisenä aiheena alueen asukkailta tulee paljon kehitysehdotuksia OmaOYS sähköisen asioinninpalveluun. Asukkaat lähettävät kehitysehdotuksia myös sekä hyvinvointialueen että alueiden kehittämiseen.

Kehitysehdotuksia kerätään koko hyvinvointialueen alueen ammattilaisilta ja asukkailta

Vuodesta 2021 alkaen kehitysehdotusten käsittelymallia on laajennettu. Innovaatio- ja yhteiskehittämisverkoston lisäksi alueellista kehittämisyhteistyötä edistävät eri palvelualojen ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden omat innovaatio- ja yhteiskehittämisryhmät. Oulun yliopistollisen sairaalan innovaatioryhmä on kokoontunut säännöllisesti vuodesta 2018 lähtien ja toimintamalli on siellä jo vakiintunut. Esimerkkeinä käyttöön otetuista ideoista on Oysin henkilökunnan aloitteesta kehitetty pikaohje henkilöstöhallinnon ohjelmiin, joka helpottaa järjestelmien käyttämistä. Oysin asiakkaiden toiveesta taas kehitettiin sektioäitien puolisoille oma tila, jossa voi odottaa äitiä vauvan kanssa. Toimintaa pilotoitiin ensin ja onnistuneen pilottikokeilun jälkeen se otettiin osaksi toimintaa.

Oulun kaupungin yhteiskehittämisryhmä ja Koillismaan innovaatioryhmä ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2022 alusta ja työ siellä on lähtenyt hyvin käyntiin. Tavoitteena on käynnistää innovaatio- ja kehittämisryhmiä myös muille alueille ja palvelukokonaisuuksiin. Tämä työ on parhaillaan hyvässä vauhdissa.

Yhteiskehittämisalustan käytön peruskoulutusta on annettu innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan yhdyshenkilöille sekä alueuudistushankkeen projektikoordinaattoreille ja -suunnittelijoille. Tavoitteena on koota tulevaan hyvinvointialueen henkilöstön yhteiseen intranettiin innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan infopankki, josta kaikki Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen työntekijät löytävät nopeasti ja helposti yhteiskehittämisalustan käyttöohjeet sekä tietoa yhteiskehittämistoiminnasta. Kaikille hyvinvointialueen sidosryhmille tarjotaan tietoa toiminnasta ja siihen osallistumisen mahdollisuuksista yhteiskehittämistoiminnan ohjesivustolla.

Yhteiskehittämisalustaa on kehitetty tiiviisti kevään 2022 aikana alustatuottaja Orchidea Innovationsin kanssa. Alustalle on perustettu Jaa toimiva ratkaisu tai hyvä käytäntö -kanava, jolle voi kirjata toimivaksi todettuja ratkaisuja, joita voisi hyödyntää laajemmin. Kanavan lomakkeen rakenteessa on hyödynnetty Innokylän toimintamallin kirjaamislomakkeen rakennetta. Ohjelman toiminnallisuutta on parannettu ja vielä kesän korvilla Orchidea julkaisee uuden, yhteiskehittämistoiminnan edistymistä ja vaikutuksia kuvaavan raportointityökalun. Orchideaa yhteiskehitetään jatkuvasti ja jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa Orchidean toimintoihin Orchidea-alustan kehittämistarpeet -osioon palautetta ja ideoita kirjaamalla.

Jätä oma kehitysehdotuksesi

Mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kehittämiseen pääset kirjaamalla kehitysehdotuksesi yhteiskehittämisalusta Orchideaan. Ohjeet kirjaamiseen ja lisätietoa ehdotusten käsittelystä löydät Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan ohjesivujen kautta.

Ammattilaisille

Kaikille hyvinvointialueen ammattilaisille on luotu käyttöoikeudet Orchidea-alustalle. Alustalle pääset kirjautumaan täältä joko omilla kirjautumistunnuksillasi tai luomalla uuden salasanan. Käyttäjätunnuksena toimii oma työsähköpostiosoitteesi.

Innovaatio- ja yhteiskehittämismalli on kuvattu Innokylässä.

Lisätietoa

Mari Saukkoriipi, projektisuunnittelija
Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta, POPsote
mari.saukkoriipi@ppshp.fi
050 911 2993

Tuija Puhakka, projektisuunnittelija
Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta, POPsote
tuija.t.puhakka@ouka.fi

Pauliina Hyrkäs, innovaatiokoordinaattori
Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta, POPsote
pauliina.hyrkas@ppshp.fi