Järjestämissuunnitelmasta useita avoimia keskustelutilaisuuksia

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta järjestetään useita avoimia keskustelutilaisuuksia. Tilaisuuksissa kerrotaan sote-järjestämissuunnitelman sisällöstä ja toivotaan keskustelua aiheesta. Osallistujilta toivotaan palautetta ja eri näkökulmia järjestämissuunnitelmasta. Annetut palautteet ja keskusteluiden keskeiset nostot kootaan ja hyödynnetään järjestämissuunnitelman jatkotyöstämisessä. Järjestämissuunnitelmaan liittyvä päätöksenteko etenee vaiheittain.

Hyvinvointialuestrategiaan pohjautuva järjestämissuunnitelma on keskeinen asiakirja, joka määrittää tavoitteita, toimintatapoja ja palveluverkostoa tuleville vuosille.

Päätehtävänä on varmistaa laadukkaat, tarpeen mukaiset, vaikuttavat ja yhdenvertaiset palvelut alueen asukkaille. Tavoitteessa onnistumiseksi tarvitaan palvelujen yhteensovitusta, palvelurakenteen ja -verkoston merkittävää uudistamista ja tasapainoisen talouden.

 

Keskustelutilaisuudet

Henkilöstölle

Hyvinvointialueen asukkaille ja asiakkaille (järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat)

Palveluntuottajille

 

Lisätietoa

 

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@ouka.fi
044 703 4007

Anu Vuorinen
Strategia- ja talousjohtaja
anu.vuorinen@oulunkaari.com
044 365 5473

Arja Heikkinen
Hankinta- ja valvontajohtaja
arja.heikkinen@ouka.fi