Tuorein tutkimustieto auttaa kehittämään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaa ja palveluita

Tuorein tutkimustieto hyvinvoinnin edistämisestä auttaa johtajia ja asiantuntijoitamme kehittämään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaa ja palveluita

Katri Kivilahti teki opinnäytetyönsä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeeseen liittyen aiheesta Tietojohtaminen hyvinvointijohtamisen ja hyvinvointitalouden tukena. Opinnäytetyö valmistui helmikuussa 2022.

Opinnäytetyöhön liittyi kysely, joka toteutettiin lokakuussa 2021. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtajien ja asiantuntijoiden vastauksista ilmenee, että hyvinvointitiedolla johtamisessa on paljon kehittämisen varaa. Yli joka kolmas vastanneista koki, että kun he vertaavat käytettävissä olevaa tietoa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikäsitykseen, heillä ei ole johtamistyönsä tukena riittävästi tietoa. Parhaiten he kokivat olevan tietoa fyysisestä terveydestä ja palveluista, ja heikoimmin ihmissuhteista ja elämänmuutoksista.

Myös tietoa tarjolla olevasta hyvinvointia edistävästä toiminnasta oli käytettävissä puutteellisesti (erityisesti järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien ja oppilaitosten toiminnasta). Vastaajat kokivat, että toteutuneen hyvinvointia edistävän toiminnan määrästä oli tietoa käytettävissä parhaiten, ja vaikuttavuudesta, taloudellisista vaikutuksista ja kustannusvaikuttavuudesta heikoiten. Vain noin joka toisen vastaajan mielestä käytettävissä ollut hyvinvointitieto oli helposti hyödynnettävissä.

Tuloksia hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa. Tutkimus toteutettiin opinnäytetyönä, jonka tilaajana toimi POPsote-hankkeen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahanke.

Tutustu opinnäytetyöhön: Katri Kivilahti 2022. Tietojohtaminen hyvinvointijohtamisen ja hyvinvointitalouden tukena. Kainuun ammattikorkeakoulu.