Pohjoiset hyvinvointialueet rakentavat yhteistyötä

Pohjoiset aluehallitukset ovat huolestuneita hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyydestä. Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset on valtakunnallisissa laskelmissa alimitoitettu. Inflaatio on paljon korkeampi kuin rahoitukseen vaikuttava hyvinvointialueindeksi. Palkkaratkaisut nostavat tuntuvasti hyvinvointialueiden palkkakustannuksia. Hyvinvointialueiden valtionrahoitus vuodelle 2023 on selkeästi alimitoitettu, ja sen myötä hyvinvointialueiden ensi vuoden talousarviot uhkaavat jäädä pahasti alijäämäisiksi. Näihin talouspaineisiin vastataan pohjoisessa muun muassa hyvinvointialueiden tiiviillä yhteistyöllä.

Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden aluehallitukset, aluevaltuustojen puheenjohtajistot ja johtavat viranhaltijat kokoontuivat Kemissä 6.-7.10.2022. Pohjois-Suomen yhteistyöalueen seminaarissa kuultiin sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro hyvinvointialueuudistuksen valtakunnallisesta tilanteesta, neljän hyvinvointialueen tilannekatsaukset ja arvioita hyvinvointialueiden talouden näkymistä. Lisäksi perehdyttiin pohjoisten sairaanhoitopiirien vakiintuneeseen erityisvastuualueyhteistyöhön sekä keskusteltiin hyvinvointialueiden yhteistyöstä ja yhteistyösopimuksesta.

Pohjoisella alueella on tehty yhteistyötä muun muassa laboratoriotoiminnassa (Nordlab), verkkokoulutuksissa (Medieco) sekä henkilöstön saatavuudessa (Tervia). Tulevana yhteistyönä suunnitellaan muun muassa yhteistä matkakeskusta. Keskustelua käytiin myös synnytysten ja päivystysten poikkeuslupahakemuksista ja niiden koordinoinnista sekä hyvinvointialueiden varautumisesta ja valmiudesta.

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen poliittiset päättäjät olivat koolla jo toista kertaa. Keväällä kokoontuivat aluehallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajistot sekä viranhaltijajohto. Tiettävästi muilla yhteistyöalueella tällaista työskentelyä ei ole vielä käynnistetty.

Yhteistyöalueet

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on muodostettu viisi yhteistyöaluetta. Jokainen hyvinvointialue kuuluu asetuksella määriteltyyn yhteistyöalueeseen. Jokaisella yhteistyöalueella on yksi yliopistollista sairaalaa ylläpitävä hyvinvointialue (poikkeuksena Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet).

Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Kainuun hyvinvointialue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Lapin hyvinvointialue ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (yliopistollinen sairaala).

Kuva: Reetta Ranta, Lapin hyvinvointialue

Yhteistyöalue ei ole oikeushenkilö, eikä sillä ole palvelujen rahoitus- ja/tai järjestämisvastuuta, vaan hyvinvointialueet vastaavat yhteistyön sisällöstä sekä tarvittavista hallinnollisista päätöksistä, joita yhteistyön toteuttaminen ja rahoittaminen edellyttävät.

Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden tulee laatia keskinäinen yhteistyösopimus valtuustokausittain. Hyvinvointialueiden yhteistyösopimus on hyväksyttävä ensimmäisen kerran viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Kainuun hyvinvointialue
hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg
040 5950 631 jukka.lindberg@kainuu.fi

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi
044 7232 330
minna.korkiakoski-vasti@soite.fi

Lapin hyvinvointialue
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela
040 5323 998
jari.jokela@lapha.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma
040 7671 609
ilkka.luoma@ppshp.fi