Pohteen vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat järjestäytyneet

Pohteen vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat kokoontuneet ja järjestäytyneet. Neuvostojen toiminnan tavoitteena on lisätä maakunnan vammaisten ja ikäihmisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuuksia. Neuvostojen jäsenet edustavat kaikkia Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa.

Vammaisneuvosto valitsi puheenjohtajakseen Maija Koistisen Utajärveltä ja varapuheenjohtajaksi Raili Louhimaan Hailuodosta. Maija Koistinen valittiin varsinaiseksi jäseneksi yhdyspintalautakuntaan ja varajäseneksi Raili Louhimaa.

Vanhusneuvosto valitsi puheenjohtajaksi Marja-Leena Kärkkäisen Oulusta ja varapuheenjohtajaksi Väinö Wassholmin Haapajärveltä. Marja-Leena Kärkkäinen valittiin varsinaiseksi edustajaksi yhdyspintalautakuntaan ja hänen varajäseneksi Väinö Wassholm

Vammaisneuvoston jäsenet

Vanhusneuvoston jäsenet

Vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto arvioivat olevan merkitystä vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella (Laki hyvinvointialueesta 32§).