POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia 11/2022

POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia -kooste kokoaa kuukausittain järjestöille ja seurakunnille, mitä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuevalmistelussa ja Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisessä järjestö- ja seurakuntayhteistyön näkökulmasta on meneillään.

1. Hyvinvointialueen järjestötyön koordinaattorin rekrytointi siirtyy, yhteistyö jatkuu hankeresurssilla

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 6.9.2022 hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhdyspintatyön resursseista. Tuolloin rekrytointilupa annettiin jo työssään aloittaneen kahden päällikön lisäksi 6/8 tehtävälle, mukaan lukien järjestötyön koordinaattori.

Talouden tasapainottamistarpeiden vuoksi tästäkin joudutaan vielä tinkimään. Sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä toteutettavaan rekrytointiin on nyt edennyt 4/8 tehtävää. Loput tehtävät hoidettaneen vuonna 2023 Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeesta käsin, mukaan lukien järjestöyhteistyö. Asia varmistunee marraskuun aikana.

2. Hyvinvointialueen järjestöavustusasiat yhdyspintalautakunnassa 9.11.2022 ja kuntien hyte-neuvotteluissa loka-joulukuussa 2022

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteet on hyväksytty yhdyspintalautakunnan kokouksessa 23. syyskuuta 2022.

Tutustu periaatteisiin

Yhdyspintalautakunta käsittelee järjestöavustusasioita seuraavan kerran 1.11. päivämäärältä siirretyssä kokouksessaan 9.11.2022. Tämän jälkeen tiedetään lisää hyvinvointialueen järjestöavustushaun aikataulusta.

Järjestöavustuksiin liittyvää keskustelua käydään kuntien kanssa alueellisissa hyte-neuvotteluissa, joista ensimmäiset Koillismaan ja Oulun eteläisen alueen kuntien kanssa on käyty ja loputkin käydään marras-joulukuun aikana.

3. Järjestötoimijoiden info- ja keskustelutilaisuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisesta palvelukonseptista 4.11.2022 12-14.30

”THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 2) järjestötoimijoille suunnatun info- ja keskustelutilaisuuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisesta palvelukonseptista.

Tilaisuudessa kerrotaan järjestötoimijoille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen palvelukonseptin kehittämistyöstä, tukea alueellista verkostoyhteistyötä sekä koota toiveita kehittämistyölle.”

Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki

4. Järjestöjen osallisuus ja yhteistyö hyvinvointialueilla -seminaari 10.11.2022 klo 10-12

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon yhdyspintojen valmisteluryhmä järjestää seminaarin, jossa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen ajankohtaisia kysymyksiä järjestöjen ja järjestöyhteistyön näkökulmasta.

Lisätietoja ja osallistumislinkki

5. Marraskuun perhekeskusverkostossa 17.11.2022 klo 14-16 keskitytään järjestöyhteistyöhön

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen perhekeskusverkoston marraskuun tapaamisessa 17.11.2022 klo 14-16 keskitytään erityisesti järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kokous on avoin kaikille lasten, nuorten ja perheiden toimijoille ja asiasta kiinnostuneille.

Lisätietoja ja liittymislinkki

6. Lähellä.fi-palvelun info-tilaisuudet järjestötoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ja VARES-verkosto järjestävät järjestötoimijoille info-tilaisuuksia, joissa käydään läpi uutta valtakunnallista Lähellä.fi-verkkopalvelua. Palvelussa voit ilmoittaa tapahtumia, tukea ja toimintaa sekä vapaaehtoistehtäviä. Palvelun käyttö on helppoa ja maksutonta. Tervetuloa!

Info-tilaisuudet:
17.11. klo 14-15 Teams
1.12. klo 14-15 Vuolle-talo, Pikku-Iikan katu 6

Ilmoittautumislinkki

7. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen järjestöverkostot

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämistyön tueksi perustetut järjestöverkostot kokoontuvat säännöllisesti. Mikäli et vielä kuulu mihinkään verkostoon, pääset mukaan ottamalla yhteyttä verkostojen vetäjiin.

Verkostotapaamisten lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittäjät ja järjestöverkostot kokoontuvat kuukausittain yhteiseen tapaamiseen. Tapaamisten ajat löydät tapahtumakalenterista. Marraskuun tapaaminen järjestetään 22.11. klo 8.30-9.30. Tervetuloa mukaan!

8. Opiskeluhuollon webinaari 22.11.2022 klo 12-16

Tervetuloa mukaan iltapäiväwebinaariin kuulemaan opiskeluhuollon ajankohtaisia asioita, pohtimaan opiskeluhuollon ammattiroolien selkiyttämistä ja tutustumaan opiskeluhuoltopalveluiden yhteisölliseen työhön.

Tilaisuus on tarkoitettu opiskeluhuoltopalveluiden kuraattoreille, psykologeille ja terveydenhoitajille, sivistystoimen toimijoille ja muille opiskeluhuoltopalveluista kiinnostuneille.

Lisätiedot ja liittymislinkki

9. Mietityttävätkö päihteet ja muut riippuvuudet arjessasi? -webinaari 24.11.2022 klo 15-17

Webinaari on suunnattu omaisille ja omaishoitajille. Webinaari on maksuton.

Lisätiedot ja liittymislinkki

10. Nepsy -kickstart 25.11.2022 klo 8.30-11.30

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja perheiden tuen ja palveluiden yhteisen kehittämisen käynnistäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki, asiasta kiinnostuneet perheet ja läheiset, sivi, sote ja 3.sektorin ammattilaiset, esihenkilöt ja vapaaehtoiset sekä hyvinvointialueen päättäjät!

Lisätietoja ja liittymislinkki

11. Polkuja osallisuuteen -webinaarit nuorten aikuisten kanssa työskenteleville ja sosiaalisesta kuntoutuksesta kiinnostuneille

16.11.2022 klo 14-16 Yhteiskehittämällä tuloksiin

  • Ratkaisukeskeinen yhteiskehittäminen: Päivi Vuokila-Oikkonen, erityisasiantuntija, TKI, TtT, työelämän kehittäjä -muutos valmentaja-työnohjaaja, Diak.
  • Tuloksia Yhdistämö-hankkeen hyvinvointialustan yhteiskehittämisen pajoista: Marja Pinolehto, FM, projektikoordinaattori, Diak, Yhdistämö-hanke.
  • Hyvinvointialustana Nuortenoulu.fi, Löydä oma palvelusi: Byströmin Ohjaamo.

30.11.2022 klo 14-16 Ryhmätoimintaan osallistumisen edistäminen

  • Yhdistämö-hankkeen nuorten aikuisten näkemyksiä ryhmätoimintaan osallistumisesta: Sanni Saarikoski & Jenni Heininen, opinnäytetyö, sosionomi-tutkinto, OAMK.
  • Kommenttipuheenvuoro
  • Matalan kynnyksen kohtaamispaikka: Saana Hautala, projektipäällikkö, Sosionomi YAMK & Johanna Anttila palveluohjaaja, sosionomi, ODL, Yhdistämö-hanke

18.1.2023 klo 14-16 Asiakasosallisuuden kehittäminen

  • Asiakasosallisuus palveluiden yhteiskehittämisessä: Elisa Hinkkala, opinnäytetyö, sosionomi YAMK, kuntoutuksen tutkinto-ohjelma, OAMK.
  • Kommenttipuheenvuoro
  • Asiakasosallisuus toimintojen ytimessä: Saana Hautala & Johanna Anttila, Yhdistämö-hanke.

Ilmoittautuminen viimeistään päivää ennen tilaisuutta: https://link.webropolsurveys.com/S/272B238BB9AC544F

Lisätietoja: Marja Pinolehto, marja.pinolehto@diak.fi, 050 3242053

12. Muut koulutukset ja tapahtumat

Löydät lisää tapahtumia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tapahtumakalenterista ja lisää koulutuksia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön koulutuskalenterista. Osa koulutuksista on avoimia myös muille kuin henkilöstön edustajille.