POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia 4/2022

POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia -kooste kokoaa kuukausittain järjestöille ja seurakunnille, mitä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuevalmistelussa ja Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisessä järjestö- ja seurakuntayhteistyön näkökulmasta on meneillään.

1. Mahdollisuus ottaa kantaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnokseen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Asukkaat, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen henkilöstö sekä eri sidosryhmät voivat tutustua strategialuonnokseen hyvinvointialueen verkkosivuilla ja kertoa siitä näkemyksensä 16.3. – 5.4. välisenä aikana. Strategialuonnoksesta on mahdollisuus antaa virallinen lausunto tai kommentoida sitä sähköisessä kyselyssä. Lue lisää tästä linkistä.

2. Järjestöavustusten valmistelu jatkuu vuoropuhelulla

Hyvinvointialueen järjestöavustusvalmistelun tueksi on selvitetty kuntien ja kuntayhtymien järjestöavustuksia vuodelta 2021. Kunnille ja kuntayhtymille on annettu mahdollisuus täydentää tietoja ja selvityksessä mainituille järjestöille on annettu mahdollisuus tarkistaa mainitut tiedot. Seuraavassa vaiheessa avustuskokonaisuudesta käydään keskustelua kuntien ja kuntayhtymien kanssa 12. huhtikuuta sekä järjestöjen ja yhdistysten kanssa kahdessa saman sisältöisessä tilaisuudessa:

12. huhtikuuta klo 16.30-18

14. huhtikuuta klo 9-11

3. Vammaispalvelujen kehittämisohjelma alkanut, järjestöjä toivotaan mukaan

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen vammaispalvelujen kehittämisohjelma on alkanut. Projektikoordinaattorina toimii Kaisa Kuusikko (etunimi.sukunimi@kempele.fi). Kehittämisohjelma toteuttaa kyselyn asiakkaille ja järjestöille kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Kyselyn valmisteluun toivotaan mukaan edustajia järjestöistä. Kiinnostuneet järjestöt voivat olla yhteydessä Kaisaan 8. huhtikuuta mennessä!

Vammaispalvelujen maakunnallinen järjestöverkosto perustetaan kokouksessa 24.5. klo 12-14. Kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet järjestöt ovat tervetulleita mukaan! Kokouksessa kerätään yhteystiedot niiltä järjestöiltä, jotka haluavat osallistua verkoston toimintaan jatkossa. Mikäli ei pääse kokoukseen, mutta haluaa liittyä verkostoon, voi laittaa sähköpostia Helena Liimataiselle (etunimi.sukunimi@popsote.fi).

Ohjelma ja liittymislinkki

4. Sote-keskusten järjestöyhteistyö teemana huhtikuun maakunnallisissa järjestöverkostoissa

Sote-keskusten järjestöyhteistyön rakentaminen etenee! Helmi-huhtikuun ajan pientyöryhmät ovat työstäneet sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöiden perehdytysmateriaalia, ohjeita järjestöille ja seurakunnille sote-keskuksissa toimimiseen, sote-ammattilaisen perehdytysmateriaalia järjestöjen ja seurakuntien yleishyödylliseen toimintaan liittyen sekä hyvinvointialueen kokemustoimintamallia. Huhtikuussa näitä kokonaisuuksia käsitellään maakunnallisissa järjestöverkostoissa.

5. Muut koulutukset ja tapahtumat

Ikätukiverkoston ensimmäiset verkostopäivät

6.4.2022 klo 12.00-15.30

Webinaarin ohjelma ja ilmoittautuminen 5.4. klo 10 mennessä

Jatkuvuutta järjestötoimintaan – kumppanuusavustukset hyvinvointialueilla

12.4.2022 klo 9.30-11.00

Ilmoittautuminen 10.4. mennessä

Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat terveyspalveluissa -työpaja

27.4.2022 klo 12.00-16.00

Työpajan ohjelma ja ilmoittautuminen 24.4. mennessä

Ikääntyvän mielen hyvinvointi -työpaja

27.4.2022 klo 13.00-16.00

Lisätiedot ja osallistumislinkki

Monialainen yhteistyö asiakkaan palvelupolussa

11.5.2022 klo 12.00-15.00

Webinaarin ohjelma ja osallistumislinkki

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittäminen

13.5.2022 klo 8.15-11.30

Ilmoittautuminen 11.5. mennessä

Ikääntyvän mielen hyvinvointi webinaari I: Ikääntymiseen liittyvät muutokset ja mielen hyvinvoinnin edistäminen

30.5.2022 klo 12.30-16.00

Webinaarin ohjelma ja ilmoittautuminen 25.5. mennessä

Löydät lisää tapahtumia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tapahtumakalenterista ja lisää koulutuksia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön koulutuskalenterista. Osa koulutuksista on avoimia myös muille kuin henkilöstön edustajille.