POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia 5/2022

POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia -kooste kokoaa kuukausittain järjestöille ja seurakunnille, mitä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuevalmistelussa ja Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisessä järjestö- ja seurakuntayhteistyön näkökulmasta on meneillään.

1. Järjestöavustusten valmistelu jatkuu työryhmässä

Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunta käsitteli järjestöavustusselvitystä kokouksessaan 21.4.2022. Avustusvalmistelu jatkuu lautakunnan perustamassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajan nimeämässä työryhmässä, johon kuuluvat jäsenet yhdyspintalautakunnasta, kunnista ja järjestöistä sekä hyvinvointialuevalmistelusta:

Yhdyspintalautakunnan jäsenet:

 • Parttimaa, Sinikka, varsinainen jäsen, Haapajärvi (kesk.)
 • Soronen, Mauno, varsinainen jäsen, Haapavesi (kesk.)
 • Törmänen, Anni-Inkeri, varsinainen jäsen, Pudasjärvi (kesk.)

Kuntien edustajat:

 • Ohtamaa, Anita, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Kalajoki Akatemia, Kalajoen kaupunki
 • Puhakka, Tuija, asiantuntija, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
 • Santavuori, Outi, hyvinvointijohtaja, hyvinvointitoimi, Sievin kunta

Järjestöjen edustajat:

 • Isoviita, Eevaleena, toiminnanjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry/koolle kutsuja, Lasten, nuorten ja perheiden maakunnallinen järjestöverkosto
 • Sutela, Arja, pääsihteeri, Nuorten ystävät ry/jäsen, Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta
 • Örling, Risto, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan EETU (eläkeläisjärjestöt)/jäsen, Oulun kaupungin vanhusneuvosto/koolle kutsuja, Ikäihmisten maakunnallinen järjestöverkosto

Järjestöjen varaedustajat:

 • Katajala, Anna, toiminnanjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry/koolle kutsuja, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkosto
 • Lähde, Marja, edunvalvonta- ja sosiaalineuvoja, Kriminaalihuollon tukisäätiö/puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Perhehoitajat ry/koolle kutsuja, Mielenterveys- ja päihdepalveluiden maakunnallinen järjestöverkosto

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelija:

 • Liimatainen, Helena, projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Yhdyspintalautakunta käsittelee järjestöavustuskriteerityöryhmän esitystä kokouksessaan 16. kesäkuuta.

2. Vammaispalvelujen kehittämisohjelma alkanut, järjestöjä toivotaan mukaan

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen vammaispalvelujen kehittämisohjelma on alkanut. Projektikoordinaattorina toimii Kaisa Kuusikko (etunimi.sukunimi@kempele.fi). Vammaispalvelujen maakunnallinen järjestöverkosto perustetaan kokouksessa 24.5. klo 12-14. Kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet järjestöt ovat tervetulleita mukaan!

Kokouksessa kerätään yhteystiedot niiltä järjestöiltä, jotka haluavat osallistua verkoston toimintaan jatkossa. Mikäli ei pääse kokoukseen, mutta haluaa liittyä verkostoon, voi laittaa sähköpostia Helena Liimataiselle (etunimi.sukunimi@popsote.fi). Kokouksessa verkostolle valitaan järjestöistä kaksi koolle kutsujaa, jotka ottavat myös verkoston yhteystietolistan ylläpitämisen vastuulleen.

Kokouksen ohjelma ja osallistumislinkki

3. Sote-keskusten järjestöyhteistyön pilotointi starttaa elokuussa

23. elokuuta klo 12-15 järjestettävä foorumi starttaa sote-keskusten järjestöyhteistyön pilotoinnin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tilaisuus on avoin sote-keskusten, kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöille, sote-keskusyhteistyöstä kiinnostuneille järjestöille ja seurakunnille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Foorumin ohjelma ja osallistumislinkki

4. Järjestöjen toivotaan ilmoittavan toiminnastaan Lähellä.fi-palvelussa

”Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.

Verkkopalvelua otetaan parhaillaan käyttöön valtakunnallisesti. Käyttöönoton aikana järjestöt ja yhteisöt siirtyvät Toimeksi.fi-verkoston aluepalveluista käyttämään uutta valtakunnallista Lähellä.fi -verkkopalvelua.

Lähellä.fi on tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan esittelyyn. Mukaan voivat rekisteröityä hyvinvointia edistävät yhdistykset, liitot, järjestöt ja aktiiviset kansalaistoimijat. Myös kunnat ja seurakunnat voivat rekisteröityä toimijoiksi.” (https://www.lahella.fi/tietoa-palvelusta)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on myönnetty reilun kahden miljoonan rahoitus, joka sisältää sähköisen palvelutarjottimen rakentamisen. Järjestöjen ja seurakuntien toiminnot on tarkoituksena tuoda palvelutarjottimelle Lähellä.fi-palvelun avulla. Järjestöjen ja seurakuntien toivotaankin ottavan Lähellä.fi-palvelun käyttöönsä ja ilmoittavan palvelussa omaa asukkaille suunnattua yleishyödyllistä toimintaansa.

5. Muut koulutukset ja tapahtumat

Tietoa huono-osaisuudesta Pohjois-Pohjanmaalla

11.5.2022 klo 9.00-11.00

Ilmoittautuminen 9.5. mennessä

Monialainen yhteistyö asiakkaan palvelupolussa

11.5.2022 klo 12.00-15.00

Webinaarin ohjelma ja osallistumislinkki

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittäminen

13.5.2022 klo 8.15-11.30

Ilmoittautuminen 11.5. mennessä

Ikääntyvän mielen hyvinvointi webinaari I: Ikääntymiseen liittyvät muutokset ja mielen hyvinvoinnin edistäminen

30.5.2022 klo 12.30-16.00

Webinaarin ohjelma ja ilmoittautuminen 25.5. mennessä

Löydät lisää tapahtumia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tapahtumakalenterista ja lisää koulutuksia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön koulutuskalenterista. Osa koulutuksista on avoimia myös muille kuin henkilöstön edustajille.