POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia 6/2022

POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia -kooste kokoaa kuukausittain järjestöille ja seurakunnille, mitä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuevalmistelussa ja Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisessä järjestö- ja seurakuntayhteistyön näkökulmasta on meneillään.

1. Tunnista yhteistyökumppanit hyvinvointialueorganisaatiosta

Hyvinvointialueen organisaatio rakentuu henkilövalintojen myötä. Järjestöjen ja seurakuntien on tärkeää tunnistaa valituista johtajista tulevat yhteistyökumppanit. Lue lisää uutisista:

2. Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelman valmistelu jatkuu avoimissa työpajoissa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuestrategia hyväksyttiin aluevaltuuston kokouksessa 2.5.2022.

Hyvinvointialuestrategiaa toteuttavaa osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaa on valmisteltu kevään ajan teemallisissa kutsutyöpajoissa, joiden toteuttamisessa myös järjestöt ovat olleet mukana. Työpajojen nostoja esitellään avoimissa yleisötilaisuuksissa kesäkuussa. Tervetuloa mukaan keskustelemaan aiheesta!

Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelma: avoin tilaisuus 13.6. klo 12-14

Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelma: avoin tilaisuus 15.6. klo 17-19

3. Minun arkeni ja elämäni -kyselykokonaisuuden tulokset julkaistu

Vuonna 2021 toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan asukkaille ja järjestöille kyselyt, joissa selvitettiin asukkaiden hyvinvoinnin vahvuuksia ja vajeita sekä muutostarpeita. Järjestöt osallistuivat aktiivisesti kyselyiden valmisteluun ja levittämiseen sekä järjestökyselyyn vastaamiseen.

Kyselyjen tulokset on nyt julkaistu! Tutustu kyselyn nostoihin Sanna Salmelan kirjoittamasta artikkelista sekä tuloksiin hyvinvointialueen nettisivuilla.

4. Sote-keskusten järjestöyhteistyön pilotointi starttaa elokuussa

23. elokuuta klo 12-15 järjestettävä foorumi starttaa sote-keskusten järjestöyhteistyön pilotoinnin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tilaisuus on avoin sote-keskusten, kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöille, sote-keskusyhteistyöstä kiinnostuneille järjestöille ja seurakunnille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Foorumin ohjelma ja osallistumislinkki

5. Maakunnallinen järjestöverkosto vammaispalvelujen kehittämisohjelman kumppaniksi

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen vammaispalvelujen kehittämisohjelma alkoi maaliskuussa 2022. 24. toukokuuta perustettiin vammaispalvelujen maakunnallinen järjestöverkosto, joka toimii kehittämisohjelman kumppanina tuoden kehittämistyöhön järjestöjen ammattilaisten ja vapaaehtoisten sekä järjestötoimintaan osallistuvien osaamisen.

Lue koko uutinen

6. Vastaa kuntoutuspalveluiden kehittämiseen liittyvään kyselyyn!

Tässä kyselyssä pääset kertomaan kokemuksistasi ja kehittämisideoistasi kuntoutuspalveluihin liittyen. Vastaamalla tuot arvokkaan kokemustietosi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-palveluiden kehittämistyöhön. Kyselyyn vastaamiseen kuluu 5-10 minuuttia.

Kuntoutuspalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, mielenterveyskuntoutusta, päihdekuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta.

Kysely on avoinna 5.6.2022 saakka

7. Yhdistys kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajana

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu järjesti järjestöille ja yhdistyksille 19. toukokuuta kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän tilaisuuden, jossa Arja Heikkinen piti aiheeseen liittyvän alustuksen.

Ote Arja Heikkisen alustuksesta:

 • ”Yhdistys voi toimia kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajana, jolta hyvinvointialue ostaa palvelun.
 • Palveluun kuuluu työtoimintapaikka ja sosiaaliohjauspalvelun kokonaisuus.
 • Palveluntuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista, sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan (laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011).
 • Voidakseen toimia palveluntuottajana, yhdistyksen pitää rekisteröityä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin.
 • Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä seuraavat liitteet:
  • Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
  • Jos hakijana on yhtiö, yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä
  • Toimintasuunnitelma: toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus, käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne
  • Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta (nimikirjaote tai jäljennökset työtodistuksista)
  • Tietosuojasääntelyn mukainen rekisteriseloste
 • Ilmoitus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista kunnan käsiteltäväksi.
 • Rekisteröityminen edellyttää, että yhdistyksellä on palveluksessaan palvelun vastuuhenkilö, joka on sosiaalihuollon ammattihenkilö.
 • Rekisteröitymiselle on asetettu myös muita vaatimuksia.
 • Katso tarkemmin laki yksityisistä sosiaalipalveluista 2 luku
 • Vastuuhenkilöä koskevat vaatimukset

Yhdistysten mahdollisuuksista toimia kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajina voi kysyä tarkemmin työllisyysyhdyspintaa valmistelevalta Terttu Piipolta (@popsote.fi) sekä hyvinvointialueen hankinta- ja valvontajohtajana aloittavalta Arja Heikkiseltä (@ouka.fi).

8. Syksyn kokousaikataulut

Syksyllä 2022 järjestetään Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kehittämisohjelmien ja järjestöverkostojen yhteistapaamisia sekä järjestöverkostojen omia tapaamisia.

Yhteistapaamiset toteutuvat seuraavasti:

23.8. klo 8.30-9.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

20.9. klo 8.30-9.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

18.10. klo 8.30-9.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

22.11. klo 8.30-9.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Järjestöverkostojen omat tapaamiset toteutuvat aina yhteistapaamisten jälkeen seuraavasti:

Lapset, nuoret ja perheet -järjestöverkosto:

23.8. klo 9.30-11.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

20.9. klo 9.30-11.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

18.10. klo 9.30-11.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

22.11. klo 9.30-11.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Vammaispalvelujen järjestöverkosto:

23.8. klo 9.45-11.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

20.9. klo 9. 45-11.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

18.10. klo 9.45-11.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

22.11. klo 9.45-11.30, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisää verkostokokousten linkkejä julkaistaan elokuun koosteessa! Liity sinua kiinnostavien järjestöverkostojen sähköpostilistoille. Koolle kutsujien yhteystiedot löydät hyvinvointialueen nettisivuilta.

9. Muut koulutukset ja tapahtumat

Löydät lisää tapahtumia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tapahtumakalenterista ja lisää koulutuksia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön koulutuskalenterista. Osa koulutuksista on avoimia myös muille kuin henkilöstön edustajille.