POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia 8/2022

POPsote-järjestöyhteistyön kuulumisia -kooste kokoaa kuukausittain järjestöille ja seurakunnille, mitä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuevalmistelussa ja Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisessä järjestö- ja seurakuntayhteistyön näkökulmasta on meneillään.

1. Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteista

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhdyspintalautakunta pyytää kuntia, kuntayhtymiä, yhdistyksiä, säätiöitä ja toimintaryhmiä antamaan lausuntonsa hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteista. Myös muut tahot voivat halutessaan antaa lausunnon. Lausunnot pyydetään toimittamaan hyvinvointialueen kirjaamoon: hyvinvointialue.kirjaamo@ppshp.fi. Lausuntoaikaa on sunnuntaihin 21.8.2022 saakka.

Lue lisää lausuntopyynnöstä ja tutustu järjestöavustusten periaatteisiin

2. Järjestöyhteistyön kokeilu alkaa sosiaali- ja terveyskeskuksissa

Sosiaali- ja terveyskeskusten järjestöyhteistyötä kokeillaan Pohjois-Pohjanmaalla syksyllä 2022. Kokeilussa ovat mukana Kaakkurin ja Tuiran hyvinvointikeskukset Oulusta, Oulaisten terveyskeskus sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipaikat.

Lue lisää uutisesta

3. Järjestöjen ja seurakuntien toiminta tutuksi ammattilaisille syksyn pikaperehdytyksissä

Järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö on osa jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työtä. Ammattilaisilla on nyt mahdollisuus perehtyä aiheeseen syksyn pikaperehdytystilaisuuksissa.

Perehdytystilaisuudet löytyvät henkilöstön koulutuskalenterista.

4. Ilmoita sote-ammattilaisille järjestämästänne koulutuksesta

Järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien on mahdollista saada sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatut maksuttomat ja maksulliset koulutuksensa osaksi hyvinvointialueen henkilökunnan koulutuskalenteria. Mikäli järjestönne tarjoaa syksyn 2022 aikana Pohjois-Pohjanmaan sote-ammattilaisille koulutusta, kerrothan tästä projektisuunnittelijalle sähköpostissa 21.8. mennessä: Helena Liimatainen, etunimi.sukunimi@popsote.fi.

5. Järjestöjen toivotaan ilmoittavan toiminnastaan Lähellä.fi-palvelussa

”Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.” (https://www.lahella.fi/tietoa-palvelusta)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on myönnetty reilun kahden miljoonan rahoitus, joka sisältää sähköisen palvelutarjottimen rakentamisen. Järjestöjen ja seurakuntien toiminnot on tarkoituksena tuoda palvelutarjottimelle Lähellä.fi-palvelun avulla. Järjestöjen ja seurakuntien toivotaankin ottavan Lähellä.fi-palvelun käyttöönsä ja ilmoittavan palvelussa omaa asukkaille suunnattua yleishyödyllistä toimintaansa.

6. Syksyn kokousaikataulut

Syksyllä 2022 järjestetään Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kehittämisohjelmien ja järjestöverkostojen yhteistapaamisia sekä järjestöverkostojen omia tapaamisia.

Yhteistapaamiset toteutuvat seuraavasti:

Järjestöverkostojen omat tapaamiset toteutuvat aina yhteistapaamisten jälkeen seuraavasti:

Lapset, nuoret ja perheet -järjestöverkosto:

Vammaispalvelujen järjestöverkosto:

Ikäohjelman järjestöverkosto:

Hoitotakuuohjelman järjestöverkosto:

Kuntoutusohjelman järjestöverkosto:

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestöverkosto:

Liity sinua kiinnostavien järjestöverkostojen sähköpostilistoille. Koolle kutsujien yhteystiedot löydät hyvinvointialueen nettisivuilta.

7. Kulttuurista vaikuttavuutta hyvinvointiin ja terveyteen – seminaari Pohjois-Pohjanmaalla 8.9. klo 9.00-16.00

”Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kulttuurin ja taiteen vaikuttavuudesta hyvinvointiin ja terveyteen. Siitä miten kulttuurihyvinvointi olisi entistä vahvemmin luomassa hyvän elämän eväitä ja terveyttä pohjoispohjalaisille ihmisille. Siitä miten se voisi olla kiinteämpi osa palvelutuotantoa. Siitä miten eri tahot voisivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä.”

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta

8. Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia Oulussa 27.9. klo 8.30-12.00

Oulun alueellinen kansalaisjärjestöakatemia tarjoaa kohtaamispaikan järjestöille sekä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja maakunnan toimijoille. Tilaisuuden tarkoituksena on vahvistaa järjestöyhteistyötä Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun kaupungissa.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki

9. Muut koulutukset ja tapahtumat

Löydät lisää tapahtumia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tapahtumakalenterista ja lisää koulutuksia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön koulutuskalenterista. Osa koulutuksista on avoimia myös muille kuin henkilöstön edustajille.