Ravitsemusterveyden ja terveellisten elintapojen edistäminen

Ravitsemusterveyden ja terveellisten elintapojen edistäminen kuntouttavassa työtoiminnassa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa

Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hanke on tehnyt yhteistyötä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntouksen ammattilaisten kanssa työikäisten miesten ravitsemusterveyden ja terveellisten elintapojen edistämiseksi. Tässä artikkelissa hankkeen projektikoordinaattori Sirpa Hyyrönmäki kertoo parhaita paloja tämänhetkisistä työn tuloksista.

Ammattilaisten kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut esille, että epäterveet elintavat voivat olla jopa este työllistymiselle. Työ- ja toimintakykyä arvioitaessa elintavat on tärkeä ottaa esille. Kuntouttavan työtoiminnan laki (13a §) edellyttää, että kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuuteen tulee kuulua henkilön elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita. Palveluun tulee sisältyä aina henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus, jota annetaan henkilökohtaisena tai ryhmässä toteutettavana palveluna. Elintapojen näkökulmasta tämä edellyttää sitä, että elintavat otetaan puheeksi. Yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan tavoitteet ja kirjataan ne asiakas- / aktivointisuunnitelmaan. Tämä edellyttää, että asiakkaille on tarjota yksilö- ja ryhmämuotoista elintapaohjausta ja ammattilaisilla on osaamista toteuttaa elintapaohjausta.

Ryhmätoiminta kuntouttavassa työtoiminnassa

Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaiset ovat ottaneet hankkeessa kehitetyt Hyvinvointia ruoasta ja Hyvä arki -ryhmätoiminnat hyvin vastaan. Ryhmässä miehet saavat tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja elintavoista sekä opettelevat valmistamaan terveellistä ja edullista kotiruokaa. He myös pohtivat, miten ryhmässä opitut asiat ja taidot siirtyisivät osaksi omaa arkea. Hyvinvointia ruoasta -ryhmätoiminnassa pääpaino on terveellisessä ravitsemuksessa ja ruoanvalmistuksessa ja Hyvä arki -ryhmässä terveellisen ravitsemuksen lisäksi arjen hyvinvoinnin edistämisessä.

Hankeasiantuntijoiden rinnalla ammattilaiset ovat olleet tiiviisti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ryhmätoimintaa. Ammattilaiset ovat ilahtuneet, kun he ovat saaneet käyttöönsä valmiin ryhmämallin ja materiaalit ryhmän ohjaamiseen. Ryhmiä on järjestetty tai on paraillaan käynnissä Iissä, Kempeleessä, Kärsämäellä, Limingassa, Oulaisissa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Pyhännällä, Raahessa, Taivalkoskella, Utajärvellä ja Vaalassa.

Ryhmätoiminta on edistänyt moniammatillista ja -alaista yhteistyötä: esimerkiksi kunnan liikunnanohjaaja ja työttömien terveydenhoitaja ovat vierailleet ryhmissä ja osallistujilla on ollut mahdollisuus varata yksilöaikoja liikuntaneuvontaan ja työttömien terveystarkastukseen.

Ryhmätoiminnasta saatu palaute

”Tähän ryhmään on helppo tulla, ruuan äärellä on myös helppo puhua kaikista elämän ja arjen asioista.”

”Yhteinen tekeminen, reilu meininki ja vapautunut tunnelma. Onnistumisen ja hyväksymisen kokemuksia.”

”Sen tuoma säännöllisyys ja pieni rutiini osallistujien elämään. Lisäksi siitä osallistuja voi saada vinkkejä terveellisempään arkeen ja nähdä, ettei ruoanlaitto ja terveelliset elämäntavat olekaan niin haasteellisia.”

”Reseptit ja materiaalit hyviä ja toimivia, etenkin kun materiaalia oli jakaa itse asiakkaillekin.”

Toiminnan kehittämisen näkökulmasta ryhmätapaamisia on toivottu enemmän ja tiiviimmin. Lisäksi toiminnassa tulisi paremmin huomioida mielen hyvinvointi, arjen raha-asiat ja oman talouden suunnittelu, ohjausta säännölliseen vuorokausirytmiin ja unen huoltoon sekä liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Kehittämistoiveet osoittavat, että tarve on kokonaishyvinvointia edistävälle elintapavalmennukselle. Toivomme, että saamme jatkoa kehittämistyöllemme ja töitä sen eteen parhaillaan teemme.

Hyvä ravitsemus ja terveet elintavat ovat työ- ja toimintakyvyn perusta

Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus tarjoavat mahdollisuuden laittaa elämän asioita kuntoon ja rakentaa polkuja kohti työelämää. Keskeinen tavoite on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Hyvällä ravitsemuksella ja terveillä elintavoilla voidaan ylläpitää työ- ja toimintakykyä, vähentää kroonisten sairauksien ilmaantuvuutta ja niistä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Käytännössä olemme todenneet, että moniammatillisella ja -alaisella yhteistyöllä on mahdollista rakentaa monipuolinen elintapaohjauksen kokonaisuus asiakastyön tueksi.

Taustatietoa hankkeesta

Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hankkeen (2020-2022) tavoitteena on kehittää hyvinvointia ja toimintakykyä parantava ja terveisiin elintapoihin ohjaava maakunnallinen toimintamalli työelämän ulkopuolella oleville, työikäisille miehille, joilla syrjäytymisen uhka on tunnistettu. Hanketta koordinoi ja hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) ja kumppanina on ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoa

Sirpa Hyyrönmäki
Projektikoordinaattori / Arjen sankarit -hanke
PPSHP / perusterveydenhuollon yksikkö