RIPE on uusi toimintamalli nuorten riippuvuusongelmien ehkäisyyn 

RIPE eli riippuvuusongelmien hoito peruspalveluissa on uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on kehittää uusia tapoja tehdä töitä nuorten kanssa riippuvuusongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tutkimusten mukaan nuorten mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet ja hoitoon pääsy on vaikeutunut.

Vuoden 2022 loppuun asti Kempeleessä toimii RIPE-työntekijänä psykiatrinen sairaanhoitaja Kati Kaakinen. RIPE on tarkoitettu 13–18-vuotiaille kempeleläisille nuorille, joilla on alkavia tai olemassa olevia päihteisiin, pelaamiseen, seksiin, sosiaaliseen mediaan tai syömiseen liittyviä pulmia.

”RIPE-työntekijänä toimin riippuvuusongelmien asiantuntijana, konsultoijana ja yhteistyökumppanina kunnan muiden työntekijöiden kanssa. Työskentely keskittyy nuorten parissa toimimiseen. Jos vanhemmilla herää huoli nuoresta, minuun voi olla suoraan yhteydessä”, Kaakinen kertoo.

Tukea ja apua ennen kuin riippuvuudesta tulee ongelma

Nuorten riippuvuusongelmat tulevat esiin usein muiden elämänhallintaan liittyvien ongelmien tai mielenterveyden häiriöiden hoidon yhteydessä.

”Tavoitteena on saada nuorille tukea ja apua alkaviin riippuvuusongelmiin, ennen kuin riippuvuudesta tulee ongelma. Siksi ennaltaehkäisevä työ on tärkeä kytkeä esimerkiksi osaksi opiskelijaterveydenhoitoa ja opiskeluhuoltoa”, Kaakinen jatkaa.
Kynnys RIPE-palveluun tulemiseen on matala. Nuori tai nuoren vanhemmat voivat soittaa Kaakiselle suoraan. Lisäksi Kempeleen Ohjaamolle voi kävellä suoraan kysymään apua ja neuvoa. Jos nuori käy jo esimerkiksi koulukuraattorilla, RIPE-työntekijä voi tulla työpariksi.

”Tarpeen mukaan liikun Kempeleessä kouluilla ja Ohjaamossa, mutta vakituinen työhuone löytyy mielenterveysneuvolan tiloista terveyskeskuksesta. Työskentely nuoren kanssa voi olla esimerkiksi arvioita nuoren tilanteesta, keskustelua ja ohjausta. Myös nuoren perhe on tärkeä ottaa mukaan työskentelyyn”, Kaakinen kertoo.

“Vaikka työskentelen tiiviisti nuorten ja heidän perheidensä parissa, teen paljon yhteistyötä opiskeluhuollon ja muiden hoitotahojen kanssa. RIPE-toiminta on otettu hyvin vastaan ja toiminnalle haetaan jatkorahoitusta. Asia varmistuu loppuvuodesta”, Kaakinen summaa.

RIPE-toiminta on kehitetty Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelmassa.

Lisätietoja

Kati Kaakinen
RIPE-työntekijä
040 756 6350
kati.kaakinen@kempele.fi