Sairaanhoitajien koulutussäätiö: Venny Snellman -palkinto THL:n tutkimuspäällikkö Tuovi Hakuliselle – ansiomitalit Ouluun, Kuopioon ja Tampereelle

Vuoden Venny, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen: Neuvolan terveystarkastukset eivät ole palautuneet koronaa edeltävälle tasolle.

Koronapandemia vähensi erityisesti leikki-ikäisten terveystarkastuksia neuvoloissa. Alan johtava asiantuntija, tutkimuspäällikkö, terveystieteiden tohtori, dosentti Tuovi Hakulinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo, että supistetuista terveystarkastuksista uhkaa tulla uusi normaali vuodenvaihteessa aloittavilla hyvinvointialueilla.

Sairaanhoitajien koulutussäätiö on myöntänyt tämänvuotisen Venny Snellman –tunnustuspalkinnon Hakuliselle hänen rohkeasta, uutta luovasta ja tuloksellisesta toiminnastaan hoitotyön kehittämiseksi. Samalla Sairaanhoitajien koulutussäätiö myönsi kolme ansiomitalia: Suomen hoitotieteen äidiksi kutsutulle emeritaprofessori Sirkka Sinkkoselle, Pohjois-Pohjanmaan Sote-hankkeen hankejohtaja Pirjo Lukkarilalle ja Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalvelujen palvelulinjajohtaja Juha Kinnuselle.

Sairaanhoitajien koulutussäätiö on myöntänyt vuoden 2022 Venny Snellman –tunnustuspalkinnon terveystieteiden tohtori, dosentti Tuovi Hakuliselle Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hakulinen on kansainvälisesti tunnustettu, johtava neuvolapalveluiden asiantuntija.

Hakulinen on vastannut muun muassa kansallisista äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon seurantatutkimuksista. Ensimmäisessä kyselytutkimuksessa vuonna 2004 tuli esille neuvolapalvelujen rapautuminen 90-luvun laman aikana. Vaikka ongelmat saatiin seuraavina vuosina korjattua lainsäädännön kautta, Hakulinen varoittaa, että koronapandemian aikainen supistettu neuvolatoiminta on vaarassa jäädä pysyväksi toimintamalliksi uusilla hyvinvointialueilla. Se olisi Hakulisen mukaan tuhoisa kehityskulku.

”Lakisääteisiä terveystarkastuksia on vähennetty varsinkin leikki-ikäisillä. Tutkimusnäytön perusteella tiedetään, että nimenomaan terveystarkastuksissa löydetään lapsia ja perheitä, jotka tarvitsevat laaja-alaista tukea”, Hakulinen sanoo.

Neuvolassa löydetyt perheiden vakavat ongelmat liittyvät esimerkiksi mielenterveyteen, päihteiden käyttöön, parisuhdeongelmiin ja jopa väkivaltaan. Alun perin koronasta johtunutta neuvolatoiminnan supistamista on perusteltu myös resurssipulalla: sekä terveydenhoitajista että lääkäreistä on pulaa.

”Henkilöstömitoitukset eivät ole neuvoloissa kunnossa. On sekä henkilöstövajausta että liikaa asiakkaita työntekijöitä kohden, mikä aiheuttaa uupumusta ja hakeutumista muihin töihin”, Hakulinen kertoo.

Hakulinen tuntee huolta siitä, että nykytilanne saattaisi asettautua ”uudeksi normaaliksi” vuoden vaihteessa aloittavilla hyvinvointialueilla.

”Neuvoloiden ennaltaehkäisevä toiminta nimenomaan on se keino, jolla kustannusten kasvua pystytään hyvinvointialueilla hillitsemään. Investointi neuvolaan on investointi tulevaisuuteen”, hän sanoo.

Ansiomitalit Kuopioon, Tampereelle ja Ouluun

Sairaanhoitajien koulutussäätiö palkitsee LABORE OMNI LAUDE DIGNO – KAIKELLA KIITOKSELLA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ -ansiomitalilla kolme säätiön perustehtävää tukenutta ja edistänyttä henkilöä.

Suomen hoitotieteen äidiksi kutsuttu emeritaprofessori, PhD, Sirkka Sinkkonen aloitti terveydenhuollon kandidaattikoulutuksen vuonna 1979 Kuopion yliopistossa. Siitä kehittyivät hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveystaloustieteen koulutukset Suomessa. Sinkkonen työskenteli Kuopion yliopiston terveyden- ja sairaanhoidon professorina vuosina 1979-1999 eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Sirkka Sinkkosen tieteellinen toiminta on ollut poikkeuksellisen laaja ja kohdistunut useisiin yhteiskunnallisesti keskeisiin teemoihin, muun muassa terveydenhuollon hallintoon, palvelujärjestelmään, johtamiseen ja koulutukseen terveydenhuollossa. Hän myös toimitti ensimmäisen suomenkielisen hoitotieteen oppikirjan.

Terveydenhuollon tohtori, esh Juha Kinnunen on omalla toiminnallaan tukenut ja luonut edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja erityisesti johtamiskoulutukseen. Hänellä on mittava työura sekä eri yliopistojen tehtävissä että terveydenhuollon johtamistehtävissä.

Vuoden 2023 alusta Juha Kinnunen aloittaa Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalvelujen johtajana.  Kinnunen on toiminut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana 2013-2022 ja sitä ennen terveyshallintotieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Filosofian tohtori, TtM Pirjo Lukkarilalla on pitkä, monipuolinen ja ansioitunut työura hoitotyön koulutuksen, tutkimuksen ja ammatillisen toiminnan kehittämisessä. Lukkarila on toiminut OYS:ssa osastonhoitajana, rekrytointipäällikkönä ja projektikoordinaattorina, sekä tuntiopettajana Oulun ammattikorkeakoulussa ja tutkijana Oulun yliopistossa. Lukkarila on toiminut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajana vuodesta 2010, ja on Pohjois-Pohjanmaan sote-hankkeen hankejohtaja. Hän on toiminut useissa luottamustehtävissä.

Yhteystiedot:

Sirpa Luukkainen
puheenjohtaja/ordförande
Sairaanhoitajien koulutussäätiö
044 240 5428
shks1944@gmail.com

Tuovi Hakulinen
Tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
029 524 7109
tuovi.hakulinen@thl.fi

Juha Kinnunen
palvelulinjajohtaja
Pirkanmaan hyvinvointialue, Sairaalapalvelut
044 472 9939
juha.kinnunen@pirha.fi

Pirjo Lukkarila
hankejohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Sote-hanke
040 508 5943
pirjo.lukkarila@ppshp.fi

Lisätietoja julkaisijasta Sairaanhoitajien koulutussäätiö

Sairaanhoitajien koulutussäätiö (SHKS) tukee ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa jakamalla apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen sekä hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämishankkeisiin.

SHKS:n perustaja Venny Snellman oli noin sata vuotta sitten Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoidon tarkastaja ja terveyssisarten kouluttaja. Hänestä tuli ensimmäinen Lääkintöhallituksen naispuolisen sairaanhoitajatarkoulutuksen tarkastaja, joka ajoi tinkimättömästi sairaanhoitajien koulutuksen laadun parantamista Suomessa.
www.shks.fi

Tiedote Sairaanhoitajien Koulutussäätiö 22112022

Tuovi Hakulinen hymyilee katsoen kameraan, taustalla tiiliseinä ja katu.
Tuovi Hakulinen
Sirkka Sinkkonen hymyilee leveästi katsoen suoraan kameraan.
Sirkka Sinkkonen
Pirjo Lukkarila istuu tuolissa leveä hymy kasvoillaan.
Pirjo Lukkarila
Juha Kinnunen seisoo syksyisen maiseman edessä puku päälllään.
Juha Kinnunen