Järjestämissuunnitelma etenee aluehallituksesta valtuuston päätöksentekoon 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui 19. kokoukseensa 11.10.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Kokouksen merkittävin käsiteltävä asia oli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman hyväksyminen ja lähettäminen edelleen aluevaltuustolle. Kokouksen esityslistaan voi tutustua tästä.

Aluehallitus keskusteli sote-järjestämissuunnitelmasta pitkään ja perusteellisesti. Hallituksessa keskusteltiin muun muassa asiakkaiden, asukkaiden ja henkilöstön asemasta uudistuksessa, suunnitelman mittareista, tilakysymyksistä ja suunnitelman toteuttamisesta.

”Järjestämissuunnitelmaa on rakennettu eri näkökulmista, ja myös tulevaisuuslautakunta käsitteli sitä yksityiskohtaisesti kokouksessaan 5.10. Taustatyössä on huomioitu esimerkiksi henkilöstö sekä saatavuuden että osaamisen näkökulmasta, sekä tilakysymykset. Tavoitteiden seurantaan liittyvät mittarit tarkentuvat järjestämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Palveluiden jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää: palvelut eivät lakkaa ennen kuin korvaava palvelu, kuten kotikuntoutus tai kotisairaala on toiminnassa”, järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto kommentoi.

Myös palveluiden alueellinen sijoittuminen puhutti aluehallitusta. Järjestämissuunnitelmaan tehtiin kokouksen aikana muutoksia, joiden avulla huomioidaan vahvemmin alueiden erityispiirteet ja palveluiden tasapuolinen saatavuus mutta myös talouden tasapainottamiseen liittyvät haasteet.

Järjestämissuunnitelmaan tehtiin lisäksi joitakin teknisiä tarkennuksia ja lisäyksiä. Muutosten jälkeen aluehallitus hyväksyi osaltaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman ja lähetti sen edelleen aluevaltuustolle.

”Kävimme jälleen aluehallituksessa äärimmäisen tärkeää ja rakentavaa keskustelua. On hienoa, että tahtotila muutoksen tekemiseen on yhä vahva. Saimme yhteistyöllä valtuustolle aikaan ehdotuksen, joka sekä mahdollistaa palvelujen kehittämisen, uudistaa palvelurakennetta että samalla mahdollistaa talouden tasapainon. Järjestämissuunnitelma rakentaa nyt palvelujen verkostoa, joka huomioi alueelliset rajat ylittävät palvelut ”, sanoo hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma.

Aluevaltuusto päättää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmasta kokouksessaan 17.10.2022.

Aluehallituksen muutokset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaan 

Arviointi- ja kuntoutusyksikköpaikat

 • Ii: 12 paikkaa muutettiin 18 paikaksi.
 • Pudasjärvelle ei lisätä 8 arviointi- ja kuntoutusyksikköpaikkaa.
 • Taivalkoski: 8 paikkaa muutettiin 15 paikaksi.
 • Kuusamo: 36 paikkaa muutettiin 30 paikaksi.
 • Haapajärvi: 12 paikkaa muutettiin 15 paikaksi.

Akuuttihoito

 • Liminka: 28 paikkaa muutettiin 25 paikaksi.

Tehostettu palveluasuminen

 • Lakeuden alueella tehostetun palveluasumisen paikkoja vähennetään aiemmin suunnitellun 30 paikan sijasta yhteensä 40. Omasta toiminnasta vähennetään 7 paikkaa ja ostopalveluista 33 paikkaa. Aikaisemmassa suunnitelmassa vähennettyjen paikkojen määrä oli 30.
 • Lakeuden alueeseen kuuluvat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä.

Sairaalahoito

 • Haapajärvi: Viisipaikkainen dialyysiyksikkö

Muut kokousasiat

Aluehallituksessa käsiteltiin myös selvityksiä ja esityksiä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista. Aluehallitus lähetti selvitykset ja esitykset edelleen aluevaltuuston käsittelyyn 17.10.2022.

Lisäksi aluehallitus käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:

 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ja infot
 • Kuntien ja kuntayhtymien selvitykset ja esitykset hyvinvointialueelle siirtyvistä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista.
  • Esitykset lähetettiin esityksen mukaisesti aluevaltuuston käsiteltäväksi kokouksessaan 17.10.
 •  Varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteet
  • Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
 • Esko Systems Oy:n pääomitus
  • Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
 • Valtionavustusten siirtäminen hyvinvointialueille ja hankkeiden osatoteuttajien muutokset vuoden 2023 alusta lukien
  • Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
 • Viranhaltijoiden päätösten ottaminen
  • Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Seuraavat kokoukset

 • Ti 18.10.2022 kello 916
 • To 3.11.2022 kello 916
 • Ti 15.11.2022 kello 916
 • Ti 22.11.2022 kello 916
 • Ke 30.11.2022 kello 916
 • Ke 7.12.2022 kello 9–16
 • Ti 13.12.2022 kello 9–16

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://ppalue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/

Lisätiedot

Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli 050 511 3180 tapani.o.tolli@gmail.com

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma 040 767 1609 ilkka.luoma@ppshp.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto 044 703 4007 kirsti.ylitalo-katajisto@ouka.fi

Aluehallituksen sihteeri, konsernipalveluiden johtaja Jouko Luukkonen 045 189 3138 jouko.luukkonen@ppshp.fi